Församlingsbladet

Församlingsbladet utkommer fyra gånger om året och berör aktuella ämnen blandat med information om kommande händelser i kyrkan. Den delas ut till alla hushåll i Norra Hagunda församling.

Har du material som du vill ha med i kommande församlingsblad eller vill bidra med foton - maila kommunikatör Gunnar Lindgren. Manusstopp för kommande nummer är 26 april 2024.