Fastigheter & kyrkogårdar

Här finner du information om församlingens kyrkor, kyrkogårdar och övriga fastigheter.

Övriga fastigheter

Församlingen har många fastigheter som går att nyttja för diverse sammankomster. Här kan du läsa mer om dess.

Gravrätt & gravvård

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött.