Dop, vigsel & begravning

Dop

Dopet är början på en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet.

Vigsel

Vigseln markerar högtiden, glädjen och ansvaret i äktenskapet mellan människor.

Begravning

Det är viktigt att varje begravning anpassas till den situation som råder.