Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

 

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss i Svenska kyrkan och Norra Hagunda församling att du som medlem känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in och behandlar information som vi sparar om dig hos oss. Dina personuppgifter lagras enbart lokalt i församlingen och i kyrkobokföringen och lämnas aldrig ut till andra företag och organisationer.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en fysisk, nu levande, person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter. Ändamålet och behandlingen av de insamlade personuppgifterna kan skilja sig något beroende på i vilket sammanhang vi möter dig, till exempel om du är med i någon av våra verksamheter.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler samt Svenska kyrkans riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Den nya lagen innebär att du som medlem har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss.

Vill du veta mer?

Du är välkommen att höra av dig till oss för att få veta mer hur vi i Norra Hagunda församling samlar in och behandlar dina personuppgifter, samt vilka rättigheter du har. Du kan läsa mer om den nya Dataskyddsförordningen på www.datainspektionen.se eller kontakta pastorsexpeditionen.

Pastorsexpeditionen
e-post: norrahagunda.forsamling@svenskakyrkan.se
telefon: 018-36 40 11