Foto: Roger Recarey-Gardeta

Begravning

Varje begravning som genomförs anpassas till den situation som råder och anhöriga är nästan alltid delaktiga när den utformas. Många upplever att traditionen ger trygghet. I olika delar av Sverige finns det också lokala traditioner för hur en begravning genomförs. Samtidigt är det viktigt att det personliga kan komma till uttryck.

Begravningen ingår i ett sammanhang som börjar vid dödsbädden och varar till avskedet vid kistan eller graven. När anhöriga ska ordna en begravning eller om en person vill uttrycka sina önskemål om sin egen framtida begravning är det därför mycket att ta ställning till, ofta på kort tid.

Du kan läsa mer om begravning på Svenska Kyrkans hemsida.