Foto: GörelRM

Lediga platser

Norra Gotlands pastorat har drygt 30 anställda: präster, diakoner, musiker, barn- och ungdomsledare, kontorspersonal och klockare. Tillsammans jobbar de för att underlätta för medlemmarna och de förtroendevalda i Svenska kyrkan.

Två personer går på en väg, med ryggarna mot oss. Den ene bär matkassar.
Foto: Mabel Ambel/Pixabay

1-2 DIAKONER

Norra Gotlands pastorat satsar på att alltid ha minst två diakoner i tjänst.
Nu behöver vi utöka staben pga pension och långvariga deltidsstudier! 

Finns det männsikor som har det tufft på landsbygden? Sitter det medmänniskor utan mat i ett hus de inte har råd att värma? Finns det familjer som hamnar i kläm mellan säsongsjobb, sjukskrivningar, missbruk? Finns det ensamma som behöver hitta gnistan igen? Finns det de som sörjer så stort att de undrar hur de ska orka andas i morgon med? 

I Norra Gotlands pastorat kan du få göra skillnad. Du kan få hjälpa människor att hitta sin inre kraft. Du kan få se människor växa och våga. Ibland måste vi ägna oss åt välgörenhet - men med inriktingen att medmänniskan snart ska kunna stå på egna ben. En matkasse kommer alltid med erbjudandet om ett samtal. Du bygger relationer!

En av diakonerna vi söker skulle även få jobba nära vår barn- och ungdomsverksamhet. Du skulle bli en del av konfateamet kring den grupp vi kallar MOD (40-60 deltagare + unga ledare), och även möta de som väljer att hänga kvar i ungdomsgruppen (varannan torsdag, 20-30 deltagare i normala tider). 

Om du dessutom tycker att det är riktigt kul att hålla i gudstjänster och samlingar så kommer du att gilla ditt nya jobb ännu mer. 

Du kommer att jobba i flera olika team utifrån geografi eller ämne vilket både ger varitation men också kräver att du vågar prioritera och strukturera ditt arbete.
Du behöver klara att vara självständig med eget driv och förmåga se vad som behövs. Du har stor möjlighet att göra ditt eget schema under eget ansvar, men självklart med stöd av kyrkoherden. 

Rent praktiskt så ingår du i gruppen av präster och diakoner som träffas regelbundet för att prata om hur pastoratet mår och vilka aktiviteter som behövs, från gudstjänster till stickcaféer.
Du besöker äldreboenden, syns på bygden, säger hej i affären. 
Hittills har diakonerna också haft ett särskilt tillsynsansvar och fungerat som kontaktperson för en församling och tex medverkat vid församlingsråd, ungefär som en församlingsherde skulle kunna ha. 

Du måste ha körkort och tillgång till bil, då ditt arbetsområde sträcker sig från Väskinde som är granne med Visby, och ända till Fårö. Pastoratet består av sju församlingar, som du och din kollega delar upp mellan varandra, men utan vattentäta skott. Pastorsexpeditionen finns i Lärbro, men möjlighet finns att sitta på andra kontor i församlingarna. Vi har tillgång till bra teknisk utrustning och uppkoppling. 

Blir du nyfiken? 
Kontakta kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo för mer information! 
Vi tillämpar fortlöpande intervjuer och tillsättning. 
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se
072-712 27 02

Är du vår nästa präst eller musiker?

Vi har ofta behov av människor som vill arbeta i vårt pastorat! Hör av dig så får du veta mer om vad en präst, diakon eller musikertjänst hos oss kan innebära!

Välkommen att arbeta med oss!

Blir du nyfiken? 
Kontakta kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo för mer information! 
Vi tillämpar fortlöpande intervjuer och tillsättning. 
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se
072-712 27 02