Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Gotlands pastorat Besöks- och postadress: Kyrkvägen 2, 62452 Lärbro Telefon: +46(498)222700 E-post till Norra Gotlands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Finns Gud?

Vem är Jesus? Vad betyder evangelium? Hur går en gudstjänst till? När är man kristen? Vad är meningen med livet? Och vad händer när jag dör?

Ibland gör man sig så stora hinder för att våga tro. Det handlar om att ha något att förhålla sig till - Gud. 
Man ska kunna få lita på orden att man är älskad, för den man är. Tro mäts inte, det är något mellan var och en och Gud. Tro är något man växer in i - och som alla människor ha rätt till. Tvivel hör till på vägen till tro - det är inget farligt. 
Kyrkan kan få vara en plats för att mötas med sina tankar och funderingar. 
Ibland möts vi i gudstjänst. 
Ibland över en måltid. 
Men det finns också samtalsgrupper där man kan få testa sin tro och diskutera de stora frågorna ovan. 
Det finns konfirmationsgrupper för unga - från 14 år - men även mindre konfirmationsgrupper för dig som passerat tonåren. Du kan anmäla dig till en sån även om du är konfirmerad, men som vuxen skulle vilja diskutera de här frågorna igen, med nya infallsvinklar. 
Vi har även flera samtalsgrupper för vuxna, några med inriktning på Bibeln, någon om livet, en annan om bön. Det finns även sorgegrupper. 
Välkommen att kontakta expeditionen med dina funderingar, så hjälper vi dig hitta en plats i kyrkan som kan passa dig. 
Du kan även kontakta en präst eller diakon direkt för enskilda samtal om du har funderingar kring tro och andra livsfrågor. De har tystnadsplikt. 

Kontakta Norra Gotlands pastorat

Norra Gotlands pastorat:

Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, Stenkyrka, Othem-Boge, Väskinde och Gothems församlingar

Norra Gotlands pastorat
Kyrkvägen 2
624 52 Lärbro

 

Tel 0498-22 27 00

 

Expeditionen

Norra Gotlands pastorat
Forsagården Lärbro
måndag, tisdag, torsdag 9-12, onsdag 13-15
E-post: norragotland.pastorat@svenskakyrkan.se

 

Expeditionschef Åsa Mellqvist  
asa.mellqvist@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

tel 0498-22 51 26

e-post: norragotland.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

 

www.svenskakyrkan.se/norragotland

www.facebook.se/norragotlandspastorat

 

Kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo 0498-22 27 02
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan 

Präster

Kyrkoherde Norra Gotlands pastorat
Martina Åkeson Wollbo
0498-22 27 02
072-7122702 (sms)
martina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se

 

Komministrar i församlingarna:

Bunge-Rute-Fleringe och Fårö
Johan Sunnerstam 
0498-222703, 072-7142703 (sms)
johan.sunnerstam@svenskakyrkan.se

Forsa
Andréa Bogren 
0498-222704, 072-7322704 (sms)
andrea.bogren@svenskakyrkan.se

Stenkyrka 
kontakta exp. 0498-22 27 00

Väskinde

kontakta exp. 0498- 22 27 00

Gothem
Andréa Bogren 
0498-222704, 072-7322704 (sms)
andrea.bogren@svenskakyrkan.se

Othem-Boge 
Lena-Maria Hagensen 
0498-22 27 07, 072-732 27 07 (sms)
lena.maria.hagensen@svenskakyrkan.se

 

Diakoner

Juana Baumann
0498-22 27 18
juana.baumann@svenskakyrkan.se

Maria Ynderdahl
0498-22 27 16
maria.ynderdahl@svenskakyrkan.se