Fole askgravplatser

I anslutning till Fole minneslund finns ett område avsedd för askgravplatser.

En askgravplats är avsedda att utgöra ett alternativ till askgravlund/minneslund. För dem som önskar en skötselfri gravplats, men som inte är anonym. Gravsättning sker av aska utan hölje på samma sätt som i minneslund eller askgravlund men på en bestämd plats med gravrätt. Gravsättning utförs under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningens personal vid lämplig årstid. I en askgravplats får två askor gravsättas.

Platsen för gravsättningen ses ut av de anhöriga tillsammans med personal från kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravplatsen kan markeras med en namnbricka som monterats på en natursten. Ansökan om detta görs hos kyrkogårds-förvaltningen. Kostnad 2.000: -, då ingår namnbrickan och natursten samt skötsel i 25 år.

Askgravplatserna får endast smyckas med snittblommor i vas och vintertid med enkla gravljus och krans. Högst en gravlykta får förekomma. Inga planteringar får göras. Inte heller plastblommor eller krukor med växter tillåts.

Vissna blommor och ljusrester tas bort genom förvaltningens personal.