Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Pastoratskåren

Pastoratskåren är en del av Lekmannaförbundet och medlemskapet är öppet för alla församlingsbor i pastoratet. Vi är för närvarande omkring 50 medlemmar men våra sammankomster är öppna för alla intresserade.

Alla programkvällar börjar klockan 19.00. Efter föredrag och frågor fikar vi tillsammans och har gemensam aftonbön.  

Medlemsavgiften är 100 kr per år, 50 kr för varje ytterligare familjemedlem. För detta får man inbjudan till våra aktiviteter (som regel sju gånger per år), tidningen Lekman i kyrkan samt inbjudan till stiftsförbundets aktiviteter.

Styrelsen har följande sammansättning
Lave Malmgren, ordförande
Britt-Marie Tullberg, vice ordförande
Elisabeth Nyström, sekreterare
Ingegerd Johansson, kassör
Folke Hörstrand
Birgitta Jonsson
Lasse Tullberg, prästerlig ledamot