Vill du bli en del av vårt arbetslag?

Vid kanten av Billingen i Västergötland ligger Norra Billings pastorat. Här finns många engagerade medarbetare och ideella som tillsammans driver en bred och god verksamhet för alla åldrar. Vår goda ekonomi utgör en bra grund för det arbete som krävs för en engagerad kyrka. 

Vi söker en präst till Bergs församling och en präst till Frösve församling som är beredda att vara med och bygga församlingarna tillsammans med oss, ideella medarbetare, förtroendevalda och arbetslaget som består av 35 personer.

Bergs församling ligger delvis på Billingen i vacker kulturbygd. Det finns två skolor för årskurs 0-6 år i Lerdala respektive Timmersdala och ett äldreboende, Billingsdal.

I Frösve församling finns bland annat en högstadieskola, en skola för årskurs 0-6 och ett församlingshem i Stöpen där mycket av verksamheten bedrivs. Det finns många möjligheter att utveckla församlingen då det finns många barnfamiljer i Stöpen.

I båda församlingarna finns sockenråd, syföreningar, vuxenkör och barnkör.

Vi har en spännande resa framför oss för att möta människan på 2000-talet med kyrkans 2000-åriga budskap i våra medeltida kyrkor. Nyfiken?

Skicka in en ansökan redan idag men senast den 1 mars 2021.

Tillträde den 1 juli eller efter överenskommelse.

Tjänsteställe Väring.

Tjänsterna förutsätter körkort och tillgång till bil.

Tjänsterna är på 100%.

 

Välkommen med din ansökan!

Skicka ditt CV och ett personligt brev till:

Norra Billings pastorat           eller maila till eva.posth@svenskakyrkan.se

Väringsvägen 26

541 76  Väring

 

Frågor: Eva Posth kyrkoherde 070-600 23 43

              Lennart Lundgren, kyrkorådets ordf  070-549 92 95