Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss i Svenska kyrkan att du ska känna dig trygg. Det gäller även vår behandling av dina personuppgifter.

Ända sedan kyrkan på 1600-talet började sköta folkbokföringen i Sverige, har vi hanterat personuppgifter respektfullt och ansvarsfullt. Det vill vi fortsätta att göra. 

Den nya EU-förordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj, ersätter den tidigare Personuppgiftslagen, PUL. GDPR syftar till att stärka rätten till insyn och kontroll av de personuppgifter som lagras om dig.

Vill du veta mer om Svenska kyrkans arbete med GDPR, hantering av personuppgifter och integritetsskydd så hittar du information här.

Du är också välkommen att kontakta oss på expeditionen i Väring på 0500-44 02 70.

Vårt dataskyddsombud är:

Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se