Information angående kommande sammankomster och evenemang

Nyhet Publicerad

Vi vidtar vissa åtgärder för att förhindra smittspridning i en av de största riskgrupperna.

Nästa vecka ställer vi in:

Stark och smidig senior i Timmersdala och Tidan

Sittgympan i Stöpengården

NyFiket i Timmersdala 

Sopplunchen i Timmersdala 

Gudstjänst på Solgården. 

MEN

Söndagens gudstjänster i Lerdala kl. 11 och Götlunda kl. 18 kommer att hållas precis som planerat. Det kommer även arrangemanget ”För livets skull - mello i kyrkan” att göra. Välkommen till Bergs kyrka kl. 17 på lördag. 

Vi följer kyrkans rekommendationer som handslag, kramar och nattvard.