Fira valborg i Norra Billings pastorat

Ändrad

Välkommen att sjunga in våren! Klicka på rubriken och läs mer.

Välkommen att sjunga in våren! 

Söndagen den 30 april 

  • Bergs bygdegård kl. 19.30 med Bergs kyrkokör och "Kör för alla", vårtal och kaffeservering. 
  • Frösve vid Luttrabäcken kl. 19.30 med Frösve sångkör och vårtal. Kaffeservering i församlingshemmet. 
  • Värings församlingshem kl. 19.00. Körsång, vårtal av Eva Posth, kaffeservering och allsång i församlingshemmet efteråt.