Meny

Corona och influensavirus

För dig som deltar i våra gudstjänster och övrig verksamhet.

Svenska kyrkan ansluter sig till bland andra Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. För oss i Norra Billings pastorat innebär det att vi uppmanar såväl medarbetare som deltagare att stanna hemma vid förkylning eller annan sjukdom. Om du varit på resa i ett Coronadrabbat område som exempelvis Italien ber vi dig vänligt att gärna vänta två veckor innan du kommer till kyrka och församlingshem.

Somliga av våra verksamheter kommer eventuellt att ställas in. Information om detta kommer snabbast att finnas på vår hemsida och i våra sociala medier. 

Vi uppmanar deltagare i våra gudstjänster och verksamheter att undvika att hälsa i hand och att hålla en god handhygien noggrant och sprita händerna. Använd pappershanddukar i församlingshem och kyrkor, inte frotté eller kökshandduk.

Vid nattvard doppar vi brödet i vinet, ingen får dricka direkt ur kalken.

Pastoratets riktlinjer kan förstås komma att ändras beroende på vad som sker i vårt närområde.

Vid frågor är du välkommen att ringa: 0500-44 02 70