Vad har hänt?

Norska kulturdepartementet ändrade 2017 sin tolkning av trossamfunnsloven  (trossamfundslagen) för alla nordiska folkkyrkor. Fram till 2017 har Svenska kyrkan i Norge kunnat söka ekonomiskt bidrag för samtliga medlemmar som är folkbokförda i Norge. Efter 1 januari 2017 kan kyrkan endast söka statligt och kommunalt bidrag för de medlemmar som bekräftat sitt medlemskap. För att kunna fortsätta med sin verksamhet är församlingen därför helt beroende av att få skriftlig bekräftelse från medlemmar som är bosatta i Norge.

Läs mer om medlemskap i Svenska kyrkan i Norge här.

Vad händer om jag inte bekräftar?
Då får Svenska kyrkan i Norge mycket sämre möjligheter att finnas här för dig och andra i livets många skeden.

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan kvarstår oavsett om du sänder in bekräftelse eller inte men församlingen är helt beroende av att medlemmarna sänder in en bekräftelse på sitt medlemskap för att kunna fortsätta verksamheten.

Barnkör

Kostar det något?
Nej, medlemskapet och bekräftelsen kostar dig ingenting. I Norge finns ingen kyrkoskatt eller avgift som påverkar din privatekonomi. En bekräftelse betyder att du och andra medlemmar får fortsatt tillgång till det som erbjuds av Svenska kyrkan i Norge: en verksamhet som berör många.

 

Foto: Frida Johansson