Projektkör-Luciakör

Nu startar rekryteringen till årets luciakör. Kören är en kör i åldern 18 till 35 år som arbetar med egna projekt över flera genrer.

Varje år arrangerar Svenska kyrkan i Norge en stämningsfull luciahögtid som är mycket populär.  Nu startar rekryteringen till årets luciakör. 

I Margaretakyrkans Luciakör hittar du en fin gemenskap i sången och musiken. Har du körvana, är mellan 18-35 år och vill sjunga i kyrkans diskantkör?

Då är du varmt välkommen.

När? Övar måndag 18.30-21.00 från och med 24 augusti.

För mer information eller anmälan kontakta körledare Nina Norrman.

Nina Norrman

Nina Norrman

Svenska kyrkan i Norge

Kantor