Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Projektkör-Luciakör

Nu startar rekryteringen till årets luciakör. Kören är en diskantkör i åldern 18 till 35 år som arbetar med egna projekt över flera genrer.

Varje år arrangerar Svenska kyrkan i Norge en stämningsfull luciahögtid som är mycket populär.  Nu startar rekryteringen till årets luciakör. 

I Margaretakyrkans Luciakör hittar du en fin gemenskap i sången och musiken. Har du körvana, är mellan 18-35 år och vill sjunga i kyrkans diskantkör?

Då är du varmt välkommen.

När? Övar måndag 18.30-21.00 från och med 9 september.

För mer information eller anmälan kontakta körledare Benjamin Åberg på benjamin.aberg@svenskakyrkan.se

Det är viktigt att du meddelar Benjamin om du inte kan komma vid något övningstillfälle eller framförande.

Benjamin Åberg

Benjamin Åberg

Svenska kyrkan i Norge

Organist