Kyrkan och dess råd och riktlinjer under Covid-19

Du kan vara trygg i kyrkan. Svenska kyrkan i Norge följer noga Folkehelseinstituttets råd och riktlinjer.

Kyrkan är öppen
Kyrkans rutiner och åtgärder är enligt gällande smittskyddsbestämmelser för att hindra smitta och ge en trygg miljö för våra besökare och anställda. Du som är i riskgruppen undvik kollektivtrafik och för att utsätta dig för onödiga risker. 

Var frisk
Du som är frisk är varmt välkommen. Visar du tecken på luftvägsinfektion, är hängig, förkyld eller känner dig allmänt dålig? Stanna hemma. Varmt välkommen tillbaka när du känner dig frisk igen.

Handhygien
Var snäll tvätta eller desinficera dina händer vid ankomst och när du lämnar kyrkan. du finner handsprit vid alla in- och utgångar.

Håll avstånd
Håll minst 1 meter avstånd från andra kyrkbesökare och anställda. Placera dig långt från andra i bänkarna. Denna regel gäller inte personer från samma hushåll.

Nattvard
Nattvard sker enligt av myndigheter godkänd praxis (utarbetade av myndigheter och den Norske kirke/Norges Kristne Råd i samverkan). Instruktioner ges i gudstjänsten.

Mat
Det erbjuds ett lättare kyrkkaffe.

Städning
Kyrkorummet, toalett och andra ytor städas efter varje besök enligt riktningslinjer från FHI.

Varmt välkommen.

Om du har några frågor kan du kontakta Per Anders, kyrkoherde. Se uppgifter nedan.

 Här kan du läsa smittevernveiledningen som Norges Kristne Råd tagit fram. 

Vad är Covid-19?
(Text hämtad från FHI)
Sykdommen Covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale kalt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus i luftveissekret overføres fra luftveiene hos en syk person videre til en annen person. Smitte kan derfor forekomme både når man hoster eller nyser på en annen person, eller dersom man får luftveissekret på gjenstander som andre tar på. Noen kan ha Covid-a9 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de spiller i smittespredningen. Man regner med at man kan smitte 1-2 døgn før man utvikler symptomer, selv om man er mest smittsom når man har symptomer. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60 grader.

 

Per Anders Sandgren

Per Anders Sandgren

Svenska kyrkan i Norge

Kyrkoherde