Thursdays in black...

Nyhet Publicerad Ändrad

är Kyrkornas Världsråds kampanj för att synliggöra våld mot kvinnor. Svenska kyrkan i Norge är en av kyrkorna som väljer att lyfta denna kampanj.

Vad är Thursdays in black?
Kampanjen startades av Kyrkornas Världsråd under 1980-talet som en form av fredliga protester mot våldtäkt och våld – i synnerhet det som sker i samband med krig och konflikter. Kampanjen vill dock uppmärksamma grundorsakerna, som att sätta fokus på attityder som orsakar våldtäkt och våld. Alla ska kunna röra sig fritt i samhället. Ingen ska behöva vara rädd för att utsättas för fysisk eller psykisk misshandel, eller diskriminering som grundar sig på vilket kön eller sexuell läggning man har. Strukturerna finns i alla länder, i alla samhällsklasser. Genom denna kampanj vill vi stötta alla utsatta.