Om ansvarsnämndens beslut

Nyhet Publicerad

Tidigare biskopen i Visby stift Thomas Petersson , som biskopsvigdes 2018 har från och med februari 2022 fråntagits rätten att tjänstgöra som biskop, präst eller diakon inom Svenska kyrkan. Biskopen i Visby stift är biskop för församlingarna på Gotland och i Svenska kyrkan i utlandets församlingar.

Här kan du läsa mer om beslutet som fattats av Ansvarsnämnden för biskopar.

Nu inleds en process att välja en ny biskop och att i mellantiden utse en till förordnad biskop.

Läs mer här.