Covid-19

Kyrkan och dess råd och riktlinjer under Covid-19

Svenska kyrkan i Norge följer noga Folkehelseinstituttets råd och riktlinjer. Här kan du läsa Svenska kyrkan i Norges rutiner i och med Covid- 19.

Kyrkan är öppen
Kyrkans rutiner och åtgärder är enligt gällande smittskyddsbestämmelser för att hindra smitta och ge en trygg miljö för våra besökare och anställda. 

Vad är Covid-19?
(Text hämtad från FHI)
Sykdommen Covid-19 forårsakes av viruset SARS-CoV-2, i dagligtale kalt koronavirus. Viruset kan forårsake luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Det smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte der virus i luftveissekret overføres fra luftveiene hos en syk person videre til en annen person. Smitte kan derfor forekomme både når man hoster eller nyser på en annen person, eller dersom man får luftveissekret på gjenstander som andre tar på. Noen kan ha Covid-a9 uten å merke symptomer. Det er foreløpig uklart hvor stor rolle de spiller i smittespredningen. Man regner med at man kan smitte 1-2 døgn før man utvikler symptomer, selv om man er mest smittsom når man har symptomer. Viruset tåler ikke såpe og vann, heller ikke desinfeksjon med alkohol eller temperaturer over 60 grader.

Var frisk
Du som är frisk är varmt välkommen. Visar du minsta tecken på luftvägsinfektion, är hängig, förkyld eller liknande så måste du stanna hem. Varmt välkommen tillbaka när du känner dig frisk igen.

Handhygien
Vid ankomst och då du lämnar kyrkan måste besökaren desinficera sina händer. Du finner handsprit vid alla in- och utgångar.

Håll avstånd
Håll minst 1 meter avstånd från andra kyrkbesökare och anställda. Varannan bänk är avstängd och i bänkarna sitter vi högst tre på varje bänk på anvisade platser (bänkarna rymmer i vanliga fall 7 – 8 personer). Personer från samma hushåll kan sitta tillsammans.

Vid gudstjänster
Kyrkan följer noga Folkhelseinstituttets råd och riktlinder. Margaretakyrkan i Oslo rymmer i och med detta upp till 50 personer plus anställda och frivilliga med rådande regler. Alla besökare måste uppge namn och telefonnummer. Informationen sparas 10 dagar för smittspårningssyfte.

Nattvard
Nattvard sker enligt anvisningar från Norges Kristne Råd som utarbetats i samråd med myndigheter. Instruktioner ges i gudstjänsten.

Handhälsning
Med vänlig blick, nick och ord kan vi hälsa på varandra och önska Herrens Frid i gudstjänsten.

Övrig verksamhet
Alla besökare måste uppge namn och telefonnummer. Informationen sparas 10 dagar för smittspårningssyfte.
De verksamheter som inte kan uppnå kraven ställs in.

Mat/Kyrkkaffe
Vid evenemang då det serveras mat eller kaffe sker dessa enligt myndighetsråden (ingen buffé, allt serveras, tillredning sker med högsta hygienkrav e t c)

Städning
Kyrkorummet, toalett och andra ytor städas enligt riktningslinjer från FHI.

I våra böner, i gudstjänster och andra sammanhang, lyfter vi coronaviruset, dess offer och den oro vi kan känna.

Varmt välkommen.
Om du har några frågor kan du kontakta Per Anders, kyrkoherde. 

 Här kan du läsa smittevernveiledningen som Norges Kristne Råd tagit fram.  (27/10-2020)
 

Församlingens präster och diakoner är tillgängliga för alla sorters samtal på telefon. Detta är en tid som väcker mycket oro och frågor och vi vill fortsätta vara tillgänglig för att möta människor i olika former av utsatthet. Vi förespråkar samtal per telefon, SKYPE eller liknande, och uppmanar alla att undvika resor och utsätta sig och andra för smittospridningsrisk, men präster och diakon kommer vara tillgängliga för enskilda samtal i trängande fall där samtal via andra medier inte är möjliga. 
Vi får upprätthålla en bönegemenskap med varandra på distans, var och en där vi är; någon av medarbetarna som är i tjänst kommer finnas i kyrkorummet för att där personligen be och tända ljus vid de tider som normalt sett är gudstjänsttider. Genom sociala medier vill vi genomföra ett fortsatt gudstjänstfirande.

Expeditionen kommer hållas stängd för besök men du är välkommen att ringa mån-fre mellan kl. 09.00-12.00. Tel: 23 35 32 50. 

Kontakta oss gärna via mail eller i brådskande fall på jour tel. 46944842.

Önskar du samtala med präst eller diakon

Kristina, diakon. tel:  45 91 53 23
Per Anders, präst. tel: 97 03 14 92