', 'auto', { 'name': 'localTracker' }); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('require', 'GTM-MGTB4GW'); ga('send', 'pageview', '/norge/nyheter/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/2002062'); ga('localTracker.send', 'pageview', '/norge/nyheter/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/2002062');
Meny

Information med anledning av coronaviruset (COVID-19)

Svenska kyrkan i Norge följer noga Folkehelseinstituttets råd och riktlinjer. Därför har det beslutats (12/3) att samtliga offentliga samlingar ställs in. Här kan du läsa Svenska kyrkan i Norges rutiner i och med coronaviruset.

Församlingens präster och diakoner är tillgängliga för alla sorters samtal på telefon. Detta är en tid som väcker mycket oro och frågor och vi vill fortsätta vara tillgänglig för att möta människor i olika former av utsatthet. Vi förespråkar samtal per telefon, SKYPE eller liknande, och uppmanar alla att undvika resor och utsätta sig och andra för smittospridningsrisk, men präster och diakon kommer vara tillgängliga för enskilda samtal i trängande fall där samtal via andra medier inte är möjliga. 
Vi får upprätthålla en bönegemenskap med varandra på distans, var och en där vi är; någon av medarbetarna som är i tjänst kommer finnas i kyrkorummet för att där personligen be och tända ljus vid de tider som normalt sett är gudstjänsttider. Genom sociala medier vill vi genomföra ett fortsatt gudstjänstfirande.

Expeditionen kommer hållas stängd men du är välkommen att ringa mån-fre mellan kl. 09.00-12.00. Tel: 23 35 32 50. 

Kontakta oss gärna via mail eller i brådskande fall på jour tel. 46944842.

Önskar du samtala med präst eller diakon

Karin, präst. Tel: 45 39 62 51
Kristina, diakon. tel:  45 91 53 23
Per Anders, präst. tel: 97 03 14 92

 

Rutiner för Svenska kyrkan i Norge när verksamheten öppnar igen.

Våra medarbetare, anställda eller ideella, kommer vara särskilt observanta på sin egen hälsa och inte tjänstgöra vid minsta upplevda förkylningssymptom. De redan höga hygienkraven för personkontakt och mathygien skärper vi ytterligare. 

Handhälsning
• Eftersom överförande av virus via händer som senare berör slemhinnor i ansiktet tycks vara den vanligaste smittväg undviker vi att handhälsa varandra. Med vänlig blick, nick och ord kan vi hälsa på varandra och önska Herrens Frid i gudstjänsten.

Gudstjänster och andra samlingar
För närvarande kommer vi fortsätta att fira gudstjänst och genomföra samlingar. Vi är beredda att ögonblickligen ställa in gudstjänster och övriga arrangemang om Folkhelseinstituttet skärper sina direktiv.

- Eftersom överförande av virus via händer som senare berör slemhinnor i ansiktet tycks vara den vanligaste smittväg undviker vi att handhälsa varandra. Med vänlig blick, nick och ord kan vi hälsa på varandra och önska Herrens Frid i gudstjänsten.
- Vi väljer att utnyttja kyrkans storlek och har gott om utrymme mellan oss i kyrkbänkarna.
- Det kommer inte serveras kyrkkaffe efter högmässan.

Nattvard
Vi kommer att fira nattvard i de gudstjänster där det är planerat på söndagar och i veckomässan på onsdagar.
 - De som delar ut nattvard kommer vara extra noggranna med handhygien genom handtvätt med tvål och varmt vatten samt användning av handsprit precis före hanterandet av nattvarden.
- Under den här perioden kommer endast brödet att delas ut. Det görs för att minska oron för smittspridning genom doppande av bröd i bägaren eller drickande ur den.
Nattvardens fulla mysterium och nåd räcks helt och fullt genom brödet. Att endast ta emot brödet är en praxis som är den vanliga för en stor del av världens kristna.

Mat- och kaffeservering
Mat- och kaffeservering skall organiseras med skärpta hygienåtgärder så att smittrisken minimeras.

- Det kommer inte serveras kyrkkaffe efter högmässan. 
- All mat under samlingar serveras av en ur personalen/frivillig.
- Viss mat kommer undvikas.

Lokalstädning
- Vi skärper lokalvårdsarbetet, t ex tät och kontinuerlig rengöring av handtag, vattenkranar och annat med desinfektionsmedel.
- Lokalerna rengörs före och efter varje stor samling och storstädas två gånger i veckan.

Familjeverksamhet
Riskerna vid arrangemang med barn är de allmänna (stort antal personer på liten yta med långvarig exponering för varandra). Eventuellt fika i samband med arrangemang kräver särskild riskbedömning avseende mathygien.

- Barn och vuxna ombeds tvätta händerna när de besöker arrangemang.
- All mat under samlingar serveras av en ur personalen/frivillig.

Babycafé
- Barn och vuxna ombeds tvätta händerna när de besöker arrangemang.
- Leksaker och annat som är framme och används, tvättas efter varje gång (görs redan idag).
- All mat serveras av husmor via köket.
- Införa vår gästbok, där du antecknar namn och telefonnummer.
- Efter varje sammankomst i våra lokaler städar vi och tvättar av bord, stolar, barnstolar, toaletter och alla dörrhandtag.

Vad kan jag själv göra för att undvika smitta?
- En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
- Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
- Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
- Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra!

I våra böner, i gudstjänster och andra sammanhang, lyfter vi coronaviruset, dess offer och den oro vi kan känna.