Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkis

Barn som är 3-5 år träffas på Kyrkis för att skapa, sjunga, upptäcka, fira andakt och leka tillsammans.

Välkommen på Kyrkis

Kyrkis är för dig som är 3-5 år. Varje träff börjar med sångstund och att vi tillsammans får uppleva en bibelberättelse. Sedan skapar vi något, det kan vara allt från att baka till att måla eller plantera. Vi avslutar stunden med att tända ljus och fira andakt. 

Vi kommer bli bekanta med kyrkorummet, Bibelns berättelser och med varandra. 
Om du vill ha med dig någon vuxen så går det såklart bra.

Kyrkis är några lördagar per termin kl. 10.00-12.00 och pågår i samband med Barnkörerna och Lördagscaféet, som vi fikar tillsammans med. Vi håller till i Kyrkorummet, fast med ingång 8C via Stora salen.

vårens Kyrkis

5 JANUARI
26 JANUARI
2 FEBRUARI
23 FEBRUARI
16 MARS
23 MARS
13 APRIL
27 APRIL
11 MAJ
25 MAJ

Andra aktiviteter för barn 

Annat för barn och familjer i Margaretakyrkan kan du läsa om här

Elias Pennström

Elias Pennström

Svenska kyrkan i Norge

Församlingsassisstent