Meny

Kyrkis

Barn som är 3-5 år träffas på Kyrkis för att skapa, sjunga, upptäcka, fira andakt och leka tillsammans.

Kyrkis är för dig som är 3-5 år. Varje träff börjar med sångstund och att vi tillsammans får uppleva en bibelberättelse. Sedan skapar vi något, det kan vara allt från att baka till att måla eller plantera. Vi avslutar stunden med att tända ljus och fira andakt. 

Vi kommer bli bekanta med kyrkorummet, Bibelns berättelser och med varandra. 
Om du vill ha med dig någon vuxen så går det såklart bra.

Kyrkis är några lördagar per termin kl. 10.00-12.00 och pågår i samband med Barnkörerna och Lördagscaféet, som vi fikar tillsammans med. Vi håller till i Kyrkorummet, fast med ingång 8C via Stora salen.

Annat för barn och familjer i Margaretakyrkan kan du läsa om här

Ami Hall

Svenska kyrkan i Norge

Pedagog