Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkis

Barn som är 3-5 år träffas på Kyrkis för att skapa, sjunga, upptäcka, fira andakt och leka tillsammans.

Välkommen på Kyrkis

Kyrkis är för dig som är 3-5 år. Varje träff börjar med sångstund och att vi tillsammans får uppleva en bibelberättelse. Sedan skapar vi något, det kan vara allt från att baka till att måla eller plantera. Vi avslutar stunden med att tända ljus och fira andakt. 

Vi kommer bli bekanta med kyrkorummet, Bibelns berättelser och med varandra. 
Om du vill ha med dig någon vuxen så går det såklart bra.

Kyrkis är några lördagar per termin kl. 10.00-12.00 och pågår i samband med Barnkörerna och Lördagscaféet, som vi fikar tillsammans med. Vi håller till i Kyrkorummet, fast med ingång 8C via Stora salen.

hörsten datum

31 Augusti
21 September
5 Oktober
26 Oktober
9 November
24 November

Annat för barn och familjer i Margaretakyrkan kan du läsa om här