', 'auto', { 'name': 'localTracker' }); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('require', 'GTM-MGTB4GW'); ga('send', 'pageview', '/norge/fortroendevald/1249832'); ga('localTracker.send', 'pageview', '/norge/fortroendevald/1249832');
Meny

Förtroendevald

Att vara förtroendevald innebär att du engagerar dig i nutids- och framtidsfrågor i kyrkan genom församlingens beslutande organ. Som förtroendevald har du valts i förtroende av församlingens medlemmar.

Frågor du arbetar med kan t.ex. handla om på vilket sätt kyrkan kan nå ut till de många svenska ungdomar som idag flyttar till Norge, hur vi kan utveckla kyrkans diakonala arbete eller på vilket sätt vi kan tydliggöra vad det innebär att leva med Jesus i tro på Gud.

Ofta handlar det om resursfördelning, personal, fastigheter, ekonomi och kyrkans olika mötesplatser. 

Kyrkorådet

Detta är ett förtroendeuppdrag som man väljs till. Valet sker vid kyrkostämman i slutet på året. Om du har frågor om uppdragen kan du vända dig till kyrkoherde Per Anders Sandgren. Du anmäler ditt intresse till valberedningens ordförande Solveig Kommandantvold.

Bergen, Stavanger och Trondheim

Vill du vara med och utveckla arbetet i Bergen, Stavanger eller Trondheim? På dessa orter finns det arbetsgrupper som stöttar präst och musiker i det som sker i den lokala församlingen. Ta kontakt med Anna Runesson.

Att arbeta med kyrkans framtidsfrågor är ett långsiktigt engagemang. I kyrkorådet är mandatperioden 2 år. Om du vill vara med i en av arbetsgrupperna i Bergen, Stavanger eller Trondheim är det bra om du också tänker långsiktigt och minst ett år.

 Kontaktperson Oslo

Per Anders Sandgren

Per Anders Sandgren

Svenska kyrkan i Norge

Kyrkoherde

Kontaktperson Bergen, Stavanger och Trondheim