Våra församlingar

Inom Nordmarkens pastorat finns åtta församlingar och nio kyrkor med tillhörande kyrkogård.