Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Kyrkofullmäktige - Protokoll