Projektet "Resan går vidare"

2013 genomfördes projektet ”Från Källtegens by till Präriens drottning”, ett integrationsprojekt som avslutades med en musikalföreställning som handlade om att vara på flykt och att komma till ett nytt land. Projektet var ett samarbete mellan Holmedal-Karlanda församling och Årjängs kommun och initiativtagare till projektet var Kerstin Wallmyr, kyrkomusiker i Nordmarkens pastorat. En del av projektet genomfördes i bygdeskolorna, där man bl.a. jobbade med släktforskning och hade olika workshops. Detta arbete genomfördes bl.a genom Cecilia Näslund.  Slutprodukten blev en musikalföreställning med körer, elever ifrån bygdeskolorna , olika artister och musiker både ifrån bygden och från andra ställen i landet.

Nu kommer en uppföljare som går under namnet ”Resan går vidare”.  Arbetet kommer även denna gång att rikta sig mot skolan och denna gång mot årskurs sju. Det kommer att anordnas en temadag där bl.a. Pärra Eriksson ifrån Môra-Per kommer att hålla i en workshop.  Eleverna och deras föräldrar kommer även att få lyssna till en föreläsning ”Lilla mångfaldsskolan” av och med Navid Modiri.  Samverkan sker även denna gång med Årjängs kommun, Holmedal- Karlanda församling och Clarabo. Ungdomarna på Clarabo kommer också att få ha workshops med sång och dans och dessutom kommer någon av de filmer som de gjort att bli en del av föreställningen. Musikalen kommer att framföras vid tre eller fyra tillfällen varav ett blir speciellt för eleverna i årskurs sju. De andra föreställningarna blir för allmänheten. Föreställningen bygger på musik, dans och olika uttryck med berättarna Cecilia Näslund och Rune Wallmyr som kommer att knyta ihop det hela.  Musiken kommer bl.a. att hämtas från musikalen Kristina från Duvemåla samt från Bob Dylan, Môra-Per  och  Laleh. Kerstin Wallmyr berättar entusiastiskt om projektet och hur de håller på att öva inför föreställningen.

Det är spännande att använda musik som verktyg för att arbeta med integrationsfrågor, säger Kerstin.
Hon säger också att hon tycker det är en del av kyrkans ansvar att ta tag i de här svåra frågorna och i detta fall görs det i form av ett musikalprojekt. Hon menar att kyrkan har ett stort ansvar men ser också kyrkans möjlighet att vara en viktig och bra arena för att kunna nå fram med ett i tiden angeläget budskap. Budskapet är att vi alla tillsammans i vår kommun behöver ställa upp och verka för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter och för allt det goda som trots allt finns i världen.