Om Nordmarkens pastorat

Nordmarkens pastorat bildades 2014 genom en sammanslagning.
Inom pastoratet finns totalt åtta församlingar:

  • Blomskogs församling
  • Holemdal-Karlanda församling
  • Silbodals församling
  • Silleruds församling
  • Trankils församling
  • Töcksmarks församling
  • Västra Fågelviks församling
  • Östervallskogs församling

Totalt har vi nio kyrkor med tillhörande kyrkogård.