Meny

Kyrkvaktmästare

Kyrkogårds- och fastighetschef

Peter Söderback

Peter Söderback

Nordmarkens pastorat

Kyrkogårds-och fastighetschef

Mer om Peter Söderback

Peter arbetar som kyrkogårds- och fastighetschef inom Nordmarkens pastorat och har sin arbetsplats i Silbodal.

Förman

Krister Johannesson

Nordmarkens pastorat

Förman

Mer om Krister Johannesson

Krister arbetar som förman för Silbodals, Silleruds, Blomskogs och Trankils församlingar. Han arbetar också som kyrkvaktmästare i Silbodals församling.

Kyrkvaktmästare

Jan Bäckman

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jan Bäckman

Jan arbetar som kyrkvaktmästare i Holmedal.

Martin Johannesson

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Martin Johannesson

Martin arbetar som kyrkvaktmästare i Blomskogs och Trankils församlingar.

Lars-Göran Larsson

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Lars-Göran Larsson

Lars-Göran arbetar som kyrkvaktmästare i Västra Fågelviks församling.

Jerry Nilsson

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jerry Nilsson

Jerry arbetar som kyrkvaktmästare i Töcksmarks församling.

Johnny Ringsby

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Johnny Ringsby

Johnny arbetar som kyrkvaktmästare i Östervallskogs församling.

Ingmar Thorängen

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Ingmar Thorängen

Ingmar arbetar som kyrkvaktmästare i Karlanda.

Mats Zetterqvist

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Mats Zetterqvist

Mats arbetar som kyrkvaktmästare i Silleruds församling.