Meny

Kyrkvaktmästare

Kyrkogårds- och fastighetschef

Peter Söderback

Peter Söderback

Nordmarkens pastorat

Kyrkogårds-och fastighetschef

Mer om Peter Söderback

Peter arbetar som kyrkogårds- och fastighetschef inom Nordmarkens pastorat och har sin arbetsplats i Silbodal.

Förman

Krister Johannesson

Nordmarkens pastorat

Förman

Mer om Krister Johannesson

Krister arbetar som kyrkvaktmästare i Silbodals församling och är även förman för övriga kyrkvaktmästare.

Kyrkvaktmästare

Jan Bäckman

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jan Bäckman

Jan arbetar som kyrkvaktmästare på Holmedals kyrkogård.

Martin Johannesson

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Martin Johannesson

Martin arbetar som kyrkvaktmästare i Blomskogs och Trankils församlingar.

Lars-Göran Larsson

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Lars-Göran Larsson

Lars-Göran arbetar som kyrkvaktmästare i Västra Fågelviks församling.

Jerry Nilsson

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Jerry Nilsson

Jerry arbetar som kyrkvaktmästare i Töcksmarks församling.

Johnny Ringsby

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Johnny Ringsby

Johnny arbetar som kyrkvaktmästare i Östervallskogs församling.

Ingmar Thorängen

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Ingmar Thorängen

Ingmar arbetar som kyrkvaktmästare på Karlanda kyrkogård.

Mats Zetterqvist

Nordmarkens pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Mats Zetterqvist

Mats arbetar som kyrkvaktmästare i Silleruds församling.