Kyrkogårds- och fastighetsutskott

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet är ett utskott till kyrkorådet och handlägger kyrkogårds- och fastighetsfrågor. Utskottet utses av kyrkorådet.

Ordinarie ledamöter

  • Thorleif Åhs, ordförande
  • Cathrin sköld, vice ordförande
  • Lars Gustafsson
  • Göran Svensson
  • Holger Eriksson

Ersättare:

  • Erik Olsson
  • Karl-Erik Andreasson

 

Kyrkogårds- och fastighetschef: Peter Söderback
0573-13603