Så här styrs församlingen

Våra beslutande organ väljs av alla medlemmar i Svenska kyrkan i Nordmaling vid kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Alla församlingsmedlemmar som har fyllt 16 år har rösträtt.