Våra körer

Församlingen har två kyrkokörer, Harmångers kyrkokör samt Jättendals kyrkokör. 
En annan vuxenkör, S:t Erikskören, finns också, men är just nu vilande.

Församlingen har även en ungdomskör Soul Children samt en Gospelkör under ledning av Andreas Leek.

 Kontakta församlingens körledare för mer information:
Kantor Ulla Hedman 0652-74 73 08
ulla.hedman@svenskakyrkan.se

Kantor Andreas Leek : 0652-74 73 09
andreas.leek@svenskakyrkan.se

 

JÄTTENDALS KYRKOKÖR

Övar onsdagar kl. 19.00-21.00 i Församlingsgården, Jättendal.
Körledare: Ulla Hedman 0652-74 73 08
ulla.hedman@svenskakyrkan.se

 

HARMÅNGERS KYRKOKÖR

Övar torsdagar kl. 19.00 - 21.00 i församlingsgården, Jättendal.
Körledare: Ulla Hedman 0652-74 73 08
ulla.hedman@svenskakyrkan.se

 
ST:ERIKSKÖREN

Övar onsdagar kl. 19.00-21.00 i S:t Eriksgården, Gnarp. F n vilande
Körledare: Just nu är tjänsten vakant

 

Vill Du börja i någon av körerna? Välkommen att höra av dig till körledaren.

S:t Erikskören med spelmän och dansare efter uppförandet av Vindens Hjul 2019 i Gnarps kyrka.