Meny

Miniorer & juniorer

Miniorer

Att vara kyrka innebär bl. a. atta vara en plats för barnen med dialog och reflektion. Vi behöver därför kunna erbjuda mötesplatser och aktiviteter för att fånga upp barnens tankar och livs-/frågor om kristen tro.

Vår församling erbjuder miniorverksamhet i Harmånger och i Gnarp. Vi träffas varje vecka och håller till utomhus med vår verksamhet.

 

Juniorer

Vi vill erbjuda en meningsfull verksamhet där aktiviteterna präglas av det Kristna budskapet samt att vi lyfter fram vår gemensamma värdegrund och drar kopplingar till bibeln.

På juniorerna delar vi tankar och funderingar kring bibeltexterna, våra liv, och hur det hör ihop med kristen tro. Det är inte vi ledare som kommer med något facit, allt får landa i var och en på sitt sätt. Varje barn ska känna sig välkommen och bli bekräftad för den man är.

Församlingens juniorer har gemensamma träffar utomhus i Jättendal.

 

Bild: Magnus Aronson/Ikon