Café Ström

Café i Strömsbruk onsdag jämna veckor  kl. 14.00-16.00 

Mer info, kontakta Anna-Karin Björk: tfn 0652 - 747305
anna-karin.bjork@svenskakyrkan.se 

 Välkommen att vara med!