Anhörigvårdgrupper

Ibland förändras livet i en riktning man inte tänkt. Kanske en anhörig drabbas av en stroke, demens eller någon psykisk sjukdom. Det kan vara en stor sorg att bära. Då kan det vara till stor hjälp att tillsammans med andra i samma utsatta situation samtala om detta och dela erfarenheter.

Kontakta diakon Anna-Karin Björk 0652-74 73 05

anna-karin.bjork@svenskakyrkan.se

Foto: Karin Walldin