Förtroendevalda

I september 2017 var det kyrkoval. Efter kyrkovalet ser vårt kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Norberg-Karbennings församling ut som nedan under kommande mandatperiod.

Våra förtroendevalda

Kyrkofullmäktiges ordförande
Gunilla Persson 070-232 72 62

Kyrkorådets ordförande
Christer Andersson 070-206 66 45

KYRKOFULLMÄKTIGE
Gunilla Persson (Ordförande)
Ingrid Falquist
Juhani Elonen
Mia Ström
Roland Ax
Stefan Bäckman
Åsa Ladman Tönnert
Linnea Landerstedt
Göran Jansäter
Mattias Björlestrand (2:e vice ordförande)
Putte Dahlström
Bertil Foss
Johan Hjelm (1:e vice ordförande)
Åsa-Lena Vestling
Christoffer Vestling
 
Suppleanter i kyrkofullmäktige
Evy Woxberg
Elsie Björnberg
Karin Lundell
Arne Andersson
Krister Hedberg
Dennis Östlund
Birgitta Werner

Kyrkofullmäktiges sammanträden
Se Kalender för sammanträdestider.
Allmänheten hälsas välkommen att övervara förhandlingarna. 

KYRKORÅD
Christer Andersson (ordförande)
Mia Ström
Gunilla Persson
Anders Bjälevik (Vice ordförande)
Bertil Foss
Göran Jansäter
 
 
Ersättare i kyrkorådet
Linnea Landerstedt
Roland Ax
Putte Dahlström
Mattias Björlestrand

Församlingsinstruktion

Ny församlingsinstruktion är fastställd av kyrkofullmäktige i maj 2019. 
Församlingsinstruktionen ska ses över efter varje kyrkoval och det arbetet är nu klart.

Klicka på länken för att öppna eller ladda ner den som pdf-filer.

Församlingsinstruktion Norberg-Karbennings församling.