Förtroendevalda

I september 2021 var det kyrkoval. Efter kyrkovalet ser vårt kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Norberg-Karbennings församling ut som nedan under kommande mandatperiod 2022-2025.

Våra förtroendevalda

Kyrkofullmäktiges ordförande
Bertil Foss 070-692 13 50

Kyrkorådets ordförande
Anna Kramer 070-510 54 61

KYRKOFULLMÄKTIGE
Bertil Foss (NF), ordförande
Anders Bjälevik (S) 
Robin Bergman (S) 
Eva Hölke (S), andre vice ordförande
Roland Ax (S) 
Gunilla Persson (S) 
Lars-Erik Karlsson (S) 
Mia Ström (S) 
Putte Dahlström (NF) 
Rasmus Fogelberg (NF), förste vice ordförande
Johan Hjelm (NF)
Anna Kramer (NF) 
Birgitta Werner (NF) 
Yachak Arone Nunes (NF)
ElsaLill Strolz (NF) 

Suppleanter i kyrkofullmäktige
Andersson, Arne
Andersson, Per-Arne
Elonen, Juhani
Jensen, Karl Henry
Persson, Lars Olof
Woxberg, Evy

Kyrkofullmäktiges sammanträden
Se Kalender för sammanträdestider.
Allmänheten hälsas välkommen att övervara förhandlingarna. 

KYRKORÅD
Anna Kramer (NF), ordförande
Bertil Foss (NF), vice ordförande
Rasmus Fogelberg (NF)
Anders Bjälevik (S)
Eva Hölke (S)
Gunilla Persson (S)
Zilgme Eglite, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet
Putte Dahlström (NF)
Birgitta Werner (NF)
Roland Ax (S)
Mia Ström (S)

Församlingsinstruktion

Ny församlingsinstruktion är fastställd av kyrkofullmäktige i maj 2019. 
Församlingsinstruktionen ska ses över efter varje kyrkoval och det arbetet ska påbörjas under kommande år.

Klicka på länken för att öppna eller ladda ner den som pdf-filer.

Församlingsinstruktion Norberg-Karbennings församling.