Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdom och konfirmand

Vi har en ungdomsgrupp som träffas i Noras Ark varje vecka. I konfirmandarbetet samarbetar vi med Östervåla-Harbo pastorat.

Ungdomsgruppen

Du som vill vara med i ungdomsgruppen är välkommen till Noras Ark på onsdagar 14.00-16.00. 

Ansvariga för ungdomsgruppen är

Carola Eriksson, tel 0292-502 57 el 070-543 03 64
Monica Brand, tel 0292-502 57 el 070-170 47 56


Konfirmanderna

Ansvarig för konfirmandarbetet i Nora, Tärnsjö är 

Bengt Bengtsson, präst, tel 0292-502 80, 500 09
e-post: bengt.bengtsson@svenskakyrkan.se