Foto: Bengt Bengtsson

Stugor och vandringsleder

Kyrkstigen är en 9 km naturskön vandringsled från Skekarsbo till Nora kyrka som underhålls genom ideellt arbete av Nora församling. Längs med kyrkstigen finns även två stugor vid Österbo fäbodar och en stuga i Tärnsjö samhälle, Klockartäppan. Kyrkstigen är en del av Upplandsleden och vid Nora kyrka kan du fortsätta vandra på Ljusbäcksleden som går till Östa med Färnebofjärdens nationalpark. Stugorna kan hyras via församlingsexpeditionen, e-post: nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se eller tel 0292-500 09.

Österbo fäbodar

Österbo fäbodar består av två stugor. En stuga är alltid öppen (gråa stugan till vänster på bilden) för vandrare och andra som passerar på Kyrkstigen. Den andra stugan (röda stugan på bilden) kan hyras via församlingsexpeditionen.

Klockartäppan

Lilla mysiga Klockartäppan ligger i Tärnsjö samhälle bredvid församlingshemmet och precis där Kyrkstigen slutar. Stugan kan hyras av vandrare och andra som vill ha en enkel och billig övernattning i Tärnsjö.

Kyrkstigen

Under hundratals år var kyrkstigen den kortaste kommunikationsleden för de boende i Skekarsbo när de skulle fram till Tärnsjö och med kort menas en vandring på 9 kilometer. Den vägen gick man sommar som vinter när man skulle till kyrkan på gudstjänst.

EU-stöd

Nora församling har erhållit projektstöd ur landsbygdsprogrammet för främjande av besöksnäring. Projektet omfattar renovering av Klockartäppan, grillkåta och lekredskap vid Österbo fäbodar, spång till Hundsjön samt att förbättra skyltning för Kyrkstigen och Österbo fäbodar. Länsstyrelsens beslut grundar sig på EU-parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.