Nora kyrkokör och Nora kyrkas Ungdomskör

Nora Oratoriekör grundades 1985 av kyrkokantor Signe Nordenmalm och musikdirektör Berndt Johansson. Sedan 1996 leds Oratoriekören av musikdirektlör Marie J:son Lindh Nordenmalm.
Nora Oratoriekör bestör av ett 70-tal medlemmar och har gjort sig känd i hela landet genom sina många uppmärksammade produktioner av större verk med olika orkestrar och kända solister, och genom sin medverkan i Sveriges Telivisitions fyra TV-program från Nora kyrka under jul och nyår 2010 samt Julkonsert och två Lovsångsprogram från Nora kyrka 1997.

Nora kyrkokör grundades 1897 av musikdirektör Axel Hambreus och kören har sjungit regelbundet i Nora kyrka alltsedan dess.
Nora kyrkokör har ett 50-tal medlemmar och framträder regelbundet i Nora kyrka vid alla större konserter med kända artister och egna konserter, alla stora kyrkliga högtider, gudstjänster, Luciakonserter, Julkonserter, konserter i samband med utlandsturnéer, allsångskonserter och andra framträdanden.

Nora kyrkas Ungdomskör startades hösten 1996 av Marie J:son Lindh Nordenmalm som nu är dess dirigent.
Kören består av ett 30-tal ungdomar och framträder regelbundet i Nora kyrka vid ungdomskonserter, ungdomsmässor, gudstjänster, körkonserter, luciakonserter och julkonserter tillsammans med körens egna solister, olika musiker och andra körer.

Nora kyrkas Barnkör startades i oktober 1965 av musikdirektör Eivor Henriksson och dirigent är Marie J:son Lindh Nordenmalm sedan 1996.
Barnkören består av 15 barn i åldrarna 8-11 år och kören framträder regelbundet vid gudstjänster för små och stora, körkonserter, Världensbarnkonserter, Luciakonserter i Nora kyrka och på Tullbackagården, Julkonserter samt Västerås stifts barnlördagar i olika kyrkor.

Nora kyrkas Minikör startades 1992 av församlingsassistent Berit Ringstrand och musikdirektör Berndt Johansson och dirigent är Marie J:son Lindh Nordenmalm sedan 1994.
Minikören består av 25 barn i åldrarna 4-7 år och kören framträder regelbundet vid gudstjänsterför små och stora, körkonserter, Världensbarnkonserter, Luciakonserter och Julkonserter i Nora kyrka.
På senare tid framträder kören ofta med föräldrar och anhöriga i den nystartade Föräldrakören.

Nora kyrkas Prova-på-kör startades i april 2011 av Marie J:son Lindh Nordenmalm och kören består av ett 30-tal sångare. Kören vänder sig till alla som vill prova på att sjunga en lättare repetoar i olika genrer för unision eller flerstämmig kör.

Nora kyrkas Oratoriekör, Kyrkokör, Ungdomskör, Barnkör, orkester och solister har gett ut en dubbel jul-CD med musik från SVT:s fyra TV-inspelningarvid jul och nyår 2010.