Medlemmar i en barnkör står och sjunger i en kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Anmälan höstterminen 2022

Här anmäler du ditt barn till barnkörer/minior i Surte och Nödinge.

UPPGIFTER OM BARNET

VÅRDNADSHAVARE 1

VÅRDNADSHAVARE 2

Får barnet medverka på bild i församlingens olika kommunikationskanaler såsom hemsidan och trycksaker?

.

Svenska kyrkan har stor respekt för din personliga integritet. I och med att vi skickar denna anmälan samtycker jag som vårdnadshavare att mitt barn deltar i Barnkören och att lämnade uppgifter får behandlas enligt gällande lagstiftning. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/nodinge/personuppgiftshantering om hur vi i våra olika verksamheter hanterar dina personuppgifter.

Surte församlingshem start måndag 29 augusti 14.00-17.00 Minior och barnkör

Nödinge församlingshem start torsdag 1 september 14.00-17.00 Minior och Barnkör OBS RESERVPLATS. Gruppen är full och barnen kommer på vår reservlista, och vi hör av oss så fort en plats blir ledig.