Foto: Aaron Burden

Förtroendevalda i Njurunda församling

Kyrkorådet 2022-2025

Hans Brynielsson, KV - Kyrkorådsordförande
Camilla Hjort, KV - Vice Kyrkorådsordförande
Stefan Eriksson, KV
Wiltrud Daniels, MP
Berndt Lennholm, BA
Kenneth Högström, S
Henrik Rinstad, S
Margareta Jansson, S
Lars Back, S

Ersättare:
Christian Borthney, KV
Linda Öberg, KV
Per-Fredrik Pettersson Boija, KV
Dan Jonsson, KV
Josefine Eurenius, BA
Frida Arvidsson, S
Dorthy Eriksson, S
Ludvig Lind, S
Magnus Hahne, S

Bruce Bringerud, Kyrkoherde
Birgitta Hådén, Sekreterare 

KV - Kyrkvärnet
S   - Socialdemokraterna
MP- Miljöpartiet Svenska kyrkan de gröna
BA - Borgerligt alternativ

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Kyrkvärnet
Hans Forsberg, - Ordförande
Ingeborg Viksten, Vice ordförande 
Hans Brynielsson
Camilla Hjort
Stefan Eriksson
Christian Borthney
Christina Ersson
Jan-Olof Björklund
Märta-Brita Forsberg Svensson
Hanna Edvardsson

Ersättare:
Petra Eriksson
Per-Fredrik Pettersson Boija
Anneli Eriksson
Dan Jonsson
Sune Uhlin
Linda Öberg

 

Miljöpartiet Svenska Kyrkan De Gröna:
Wiltrud Daniels

 

Socialdemokraterna:
Kenneth Högström
Frida Arvidsson
Margareta Jansson
Lars Back
Stina Grundström
Henrik Rinstad
Dorthy Eriksson
Ludvig Lind
Magnus Hahne
Inger Arvidsson
Dan-Åke Antonsson
Ingrid Sandström

Ersättare:
Christer Bohman
Ann-Louise Högström
Peter Björklund
Thord Järlehag
Urban Gagner

 

Borgerligt alternativ:
Berndt Lennholm
Åse Johansson

Ersättare: 
Josefine Eurenius

Fastighets- och kyrkogårdsutskott  2022-2025

Stefan Eriksson, KV - Ordförande
Lars Back, S

Ersättare:
Magnus Hahne, S
Christer Bohman, S

Mikael Hedström - Sekreterare

Arbetsutskottet 2022-2025

Hans Brynielsson, KV - Ordförande 
Camilla Hjort, KV
Kenneth Högström, S

Bruce Bringerud, Kyrkoherde
Birgitta Hådén, Sekreterare