Svenska kyrkan i New York

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i New York Besöksadress: 5 East 48th Street, - New York, NY-10017, US Telefon: +1(212)8328443 E-post till Svenska kyrkan i New York Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Plan för renovering


Fundraisingstart för renoveringen av kyrkans fastighet i New York

Årsmötet beslutade att inleda fundraisingkampanj av fas 1-2 i enlighet med den föreslagna projektplanen från Appelquist-Architects.

Fas 1 innebär att vi gemensamt går igenom fastighetens nuvarande ställning och analyserar vilka problem som finns idag, samt identifierar behov, önskemål och krav som verksamheten ställer på fastigheten.

 
Fas 2 innebär att Appelquist Architects presenterar en konceptuell planritning för varje våningsplan samt förslag till utformning av lokalerna för att uppfylla krav för byggnadens huvudfunktioner och för hur varje utrymme kan användas för flera funktioner. Här ingår även preliminära förslag till material, materialbehandling, färgskala samt förslag till ljussättning och möblemang samt en preliminär kostnadsuppskattning baserad på area & kvantitet metod.  

Den totala projektbudgeten om 80,000 dollars skall genereras av insamlade medel från medlemmar, organisationer, företag, donatorer, personal, d.v.s. ”Vänner till Svenska kyrkan i New York” senast den 1 december 2017. Om så sker, kommer Svenska kyrkan i New York att tillföra resterande 40,000 dollar för att projektet skall komma igång så snart som möjligt.  

Kyrkorådet fick i uppdrag att formera en fundraisingkommitté som skall ta fram en plan för hur dessa medel skall insamlas under 2017. Vi ber Dig som medlem att under sommaren fundera på vilket Du kan bidra i denna viktiga kampanj.  Vi återkommer med ytterligare information i frågan i augusti