Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i New York Besöks- och postadress: 5 East 48th Street, - New York, NY-10017, US Telefon: +1(212)8328443 E-post till Svenska kyrkan i New York

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Philadelphia

I Phildadelphia finns en svensk församling sedan mycket länge. I regel firas gudstjänst den andra söndagen i månaden kl. 16.00, undantaget juli och augusti.

Gudstjänsterna firas i Gloria Dei, Old Swedes' Church, som ligger i korsningen Columbus Boulevard/Christian Street – ett stenkast från Delawarefloden.

Gloria Dei är en av de äldsta kyrkobyggnaderna i USA. Den började byggas 1698 och var klar 1700. Ända fram till 1837 fanns här präster från Svenska kyrkan. Numera är The Episcopal Church (USA:s anglikaner) kyrkans ägare. De visar stolthet över det svenska arvet bland annat genom att fira luciagudstjänster. I Gloria Dei bevaras många minnen från 1600-, 1700- och 1800-talets svenska församling i Philadelphia. Idag är Gloria Dei en viktig mötesplats för svenskarna i regionen. Det är alltid kyrkkaffe i församlingshuset efter gudstjänsterna.

Många svenskar och svenskättlingar väljer Gloria Dei för dop. Ta kontakt med Svenska kyrkan i New York om du vill ha dop enligt Svenska kyrkans ordning.

Välkommen till våra gudstjänster!

Läs mer om kyrkans och församlingens historia på

www.colonialswedes.org/Churches/GloDei.html

www.oldswedes.org/