Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtalsgrupp

Välkommen att vara med i kyrkans nya öppna samtalskvällar. Två gångar i månaden har du möjlighet att mötas för att prata om Livets pärlor.

Välkommen till en nyhet att få diskutera om livets frågor utifrån frälsarkransen. Det handlar om ämnen som sorg, glädje, bekymmer, kärlek, oro, gemenskap och ansvar. Samtalsgruppen är öppen och du kan vara med alla tillfällen eller enstaka.

Gruppen träffas andra och fjärde torsdagen i månaden kl. 18.30. Var gärna med på veckomässan kl. 18.00 som start på kvällen.

Datum för samtalsgrupp

27 september

11 oktober

25 oktober

8 november

29 november

13 december