Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i New York Besöks- och postadress: 5 East 48th Street, - New York, NY-10017, US Telefon: +1(212)8328443 E-post till Svenska kyrkan i New York

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Rösta i valet som utlandssvensk

Den 9 september 2018 är det val i Sverige till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige.Valmyndigheten informerar: Som svensk medborgare bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet.

Vem får rösta?

Röstkort skickas ut till utlandssvenskar i juli. Vart tionde år måste man som utlandssvensk anmäla sig till röstlängden med aktuell adress för att få röstkort. Senaste dag för registrering är 3 augusti. Att vara med i röstlängden innebär att man får brevröstmaterial, inkl utlandsröstkort, hemskickat inför valet per automatik, inte att man endast har rösträtt om man är med i röstlängden. Och man kan rösta med eller utan röstkort - legitimation (helst svensk) och personnummer behövs dock. 

Alla svenska medborgare som någon gång varit folkbokförda i Sverige har rösträtt i riksdagsvalet oavsett om man  är med i röstlängden eller inte – med eller utan röstkort. Till kommun- och landstingsfullmäktige kan man rösta även om man inte är svensk medborgare men man måste vara folkbokförd i resp. kommun/landsting. Mer information om detta finns på Generalkonsulatets hemsida: https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/usa/hjälp-till-svenskar-utomlands/rösta-utomlands---valet-2018/

Hur kan jag rösta? 

Brevröstning är möjlig från den 26 juli. Senast 12 september ska brevröster anlänt till Sverige. Valmaterial kommer att finnas hos på Svenska kyrkan från den 25 juli. 

Förtidsröstning är möjlig från den 16 augusti på Generalkonsulatet. Lördag 25 augusti kl. 12-16.00 kommer konsulatet finnas på plats i Svenska kyrkans lokaler. Se konsulatets hemsida för detaljerade röstningstider.

Svenska kyrkan kommer att hålla valvaka med servering den 9 september mellan kl. 12-18.30. 

Mer information

Rösta från utlandet:
https://www.val.se/svenska-valsystemet/satt-att-rosta/rosta-fran-utlandet.html

Registrera dig i röstlängden:
https://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/blanketter/info/7842.4.19b9f599116a9e8ef36800024543.html