Meny

Predikningar

I hoppets tecken behöver vi tänkvärda och uppmuntrande ord. Läs de senaste predikningarna här från Pether, präst i New York.

Kanske kan den pågående pandemin ha det goda med sig att den visar på mänsklighetens sårbarhet. Att vi behöver hålla ihop för att besegra det som hotar oss som mänsklighet. Att det inte räcker med att bara se till sig och sitt eget, vare sig som enskilda eller som nationer.

Predikan - 14 söndagen efter Trefaldighet

Kanske kan den pågående pandemin ha det goda med sig att den visar på mänsklighetens sårbarhet. Att vi behöver hålla ihop för att besegra det som hotar oss som mänsklighet. Att det inte räcker med att bara se till sig och sitt eget, vare sig som enskilda eller som nationer.

Tro är mellan dig och Gud. Men tron måste få någon sorts utlevelse, den måste få bli konkret och det är när den resulterar i handlingar.

Predikan - 13 söndagen efter trefaldighet

Tro är mellan dig och Gud. Men tron måste få någon sorts utlevelse, den måste få bli konkret och det är när den resulterar i handlingar.

Det där med frihet är inte så enkelt. Jag tror att många av oss värderar frihet som en av de viktigaste egenskaperna för att leva ett gott liv. Ingen av oss vill känna sig instängd. Alla vill vi ha och behöver vi känna rörelsefrihet. Det som gör det lätt att andas, lätt att leva. Lätt att möta livets villkor av mot- och framgångar. Det går bra om vi vet att bortom hörnet väntar något bra.

Predikan - 12 söndagen efter Trefaldighet

Det där med frihet är inte så enkelt. Jag tror att många av oss värderar frihet som en av de viktigaste egenskaperna för att leva ett gott liv. Ingen av oss vill känna sig instängd. Alla vill vi ha och behöver vi känna rörelsefrihet. Det som gör det lätt att andas, lätt att leva. Lätt att möta livets villkor av mot- och framgångar. Det går bra om vi vet att bortom hörnet väntar något bra.

Trons växt handlar om att vi ska öva oss i ödmjukhet. Det som kändes solklart och bergfast när vi var unga kanske med ålderns rätt uppfattas mer komplext och vi kan skönja nyanser och alternativa uppfattningar. Jag tror att det verkligen är sant att vi blir med ödmjuka och lyssnande med åren. Men vi behöver påminna oss om det och öva oss i det.

Predikan - 11 söndagen efter trefaldighet

Trons växt handlar om att vi ska öva oss i ödmjukhet. Det som kändes solklart och bergfast när vi var unga kanske med ålderns rätt uppfattas mer komplext och vi kan skönja nyanser och alternativa uppfattningar. Jag tror att det verkligen är sant att vi blir med ödmjuka och lyssnande med åren. Men vi behöver påminna oss om det och öva oss i det.

I vår tid handlar det kanske om den rikaste eller mest framgångsrike också. Eller flest vänner på Facebook eller flest likes  eller följare på Instagram. Många vill vara där och bli den som vinner. Vinner ja. Vad är det man vinner? Människors beundran? Uppmärksamhet? Lycka?

Predikan - 10 söndagen efter trefaldighet

I vår tid handlar det kanske om den rikaste eller mest framgångsrike också. Eller flest vänner på Facebook eller flest likes  eller följare på Instagram. Många vill vara där och bli den som vinner. Vinner ja. Vad är det man vinner? Människors beundran? Uppmärksamhet? Lycka?

Fröken hade en ask guldstjärnor i sin kateder. Hon brukade belöna eleverna med en guldstjärna när de visat framsteg. Nu var det så att asken med stjärnor var borta. Vem hade tagit den?, var frågan. Min bror, räckte lydigt upp handen och deklarerade att han hade tagit hem den. ”Jag fick ju aldrig några stjärnor” var hans motiv och skäl.

Predikan: 9 Söndagen efter Trefaldighet

Fröken hade en ask guldstjärnor i sin kateder. Hon brukade belöna eleverna med en guldstjärna när de visat framsteg. Nu var det så att asken med stjärnor var borta. Vem hade tagit den?, var frågan. Min bror, räckte lydigt upp handen och deklarerade att han hade tagit hem den. ”Jag fick ju aldrig några stjärnor” var hans motiv och skäl.

Predikan - 8 s Efter Tref

Tema: Andlig klarsyn

Livet är inte ”en dans på rosor” det vet vi alla. Ingen enda av oss kommer ifrån dalarna. Vi drabbas av motgångar, vi drabbas av sorger och till sist ska vi alla dö, så är det. Men vi behöver bli påminda om att det är så, särskilt när det är som motigast. Kanske just i dessa tider.  Det vänder. Det finns hopp.

Predikan - Kristi förklarings dag

Livet är inte ”en dans på rosor” det vet vi alla. Ingen enda av oss kommer ifrån dalarna. Vi drabbas av motgångar, vi drabbas av sorger och till sist ska vi alla dö, så är det. Men vi behöver bli påminda om att det är så, särskilt när det är som motigast. Kanske just i dessa tider.  Det vänder. Det finns hopp.

3 årg. 1 Kungaboken 19:19-21, 1 Korinthierbrevet 9:19-26, Lukasevangeliet  9:51-62.

Predikan - 6e söndagen efter trefaldighet

3 årg. 1 Kungaboken 19:19-21, 1 Korinthierbrevet 9:19-26, Lukasevangeliet  9:51-62.

Sedan Jesu tid finns en möjlighet att tro på en Gud som bär allt. Att ha en tillit till någon som är större än jag själv. En kraft större  som förlåter felsteg och överträdelser i livet gång på gång.

Predikan - Apostladagen

Sedan Jesu tid finns en möjlighet att tro på en Gud som bär allt. Att ha en tillit till någon som är större än jag själv. En kraft större  som förlåter felsteg och överträdelser i livet gång på gång.

Vi behöver dra lärdom av våra och andras misstag och så långt som det är möjligt undvika att upprepa dom. Det är en grundhållning också när samhället ska skipa rättvisa och straffa orättfärdiga handlingar.

Predikan - 4:e Söndagen efter Trefaldighet

Vi behöver dra lärdom av våra och andras misstag och så långt som det är möjligt undvika att upprepa dom. Det är en grundhållning också när samhället ska skipa rättvisa och straffa orättfärdiga handlingar.

Lukas 15:11-32 brukar kallas liknelsen om den förlorade sonen och tillhör en av de mer kända berättelserna från evangelierna. Jag skulle vilja kalla den berättelsen om de två förlorade sönerna.

Predikan - 3:e Söndagen efter Trefaldighet

Lukas 15:11-32 brukar kallas liknelsen om den förlorade sonen och tillhör en av de mer kända berättelserna från evangelierna. Jag skulle vilja kalla den berättelsen om de två förlorade sönerna.

Johannes såg gärna att hans lärjungar blev lärjungar till Jesus. Han hade inget behov av att själv vara i centrum när hans mission var completed.

Predikan: Söndagen efter Midsommardagen​​

Johannes såg gärna att hans lärjungar blev lärjungar till Jesus. Han hade inget behov av att själv vara i centrum när hans mission var completed.

Genom hela bibeln går sedan berättelsen vidare.
Från det att Gud skapar allt, ser att det är gott, skapar människan och ger henne uppgiften att råda över och vårda naturen.

Predikan: Midsommardagen

Genom hela bibeln går sedan berättelsen vidare. Från det att Gud skapar allt, ser att det är gott, skapar människan och ger henne uppgiften att råda över och vårda naturen.

Till dig som fortfarande väntar på att ta steget att låta döpa dig; ställ dig frågan som den Etiopiske hövitsmannen; vad hindrar att jag låter döpa mig?

Predikan - 1 söndagen efter Trefaldighet.

Till dig som fortfarande väntar på att ta steget att låta döpa dig; ställ dig frågan som den Etiopiske hövitsmannen; vad hindrar att jag låter döpa mig?

Det kanske är det svåraste och viktigaste. Att våga tro att du och jag, var och en, är viktiga när det gäller att fullborda det uppdrag, den mission,  som Jesus sänder ut oss i. Nämligen att vara den av Gud älskade och skapade människa som du och jag är.

Predikan - Heliga trefaldighets dag

Det kanske är det svåraste och viktigaste. Att våga tro att du och jag, var och en, är viktiga när det gäller att fullborda det uppdrag, den mission,  som Jesus sänder ut oss i. Nämligen att vara den av Gud älskade och skapade människa som du och jag är.

Jag har ibland undrat lite hur det är att vara utan Gud, om man nu kan tänka att någon kan vara utan Gud. Finns det något utanför Gud?

Predikan - Pingstdagen 31 maj

Jag har ibland undrat lite hur det är att vara utan Gud, om man nu kan tänka att någon kan vara utan Gud. Finns det något utanför Gud?

Vi lever våra liv på ett annat sätt. I ett mellanrum. Kanske har vi blivit mindre splittrade under den här tiden. Mera hela och närvarande. Och alla vill vi väl leva som ”hela människor”?

Predikan - Söndagen före Pingstdagen

Vi lever våra liv på ett annat sätt. I ett mellanrum. Kanske har vi blivit mindre splittrade under den här tiden. Mera hela och närvarande. Och alla vill vi väl leva som ”hela människor”?

17 maj 2020. Matteusevangeliet 6:5-8

Predikan - Bönsöndagen

17 maj 2020. Matteusevangeliet 6:5-8

Den tro, som några av oss fick som unga, är inte samma tro som vi idag omfattar som vuxna. Livet har lärt oss det. Våra erfarenheter har format också vår tro. Tron är inte statisk utan växande,  levande och därmed föränderlig.

Predikan 10 maj - Att växa i tro.

Den tro, som några av oss fick som unga, är inte samma tro som vi idag omfattar som vuxna. Livet har lärt oss det. Våra erfarenheter har format också vår tro. Tron är inte statisk utan växande,  levande och därmed föränderlig.

Jesus  tänker inte att vi ska ändra allt som vi har, han vill bara ge oss redskap att se det viktiga. Vi behöver inte bli några andra människor. Vi duger som vi är med våra brister och förtjänster, men vi kan bli lite bättre på att se dom, både det som är bra och låta våra begåvningar komma till användning och slipa lite på det som är våra brister.

Predikan 3 maj - Vägen till livet.

Jesus  tänker inte att vi ska ändra allt som vi har, han vill bara ge oss redskap att se det viktiga. Vi behöver inte bli några andra människor. Vi duger som vi är med våra brister och förtjänster, men vi kan bli lite bättre på att se dom, både det som är bra och låta våra begåvningar komma till användning och slipa lite på det som är våra brister.

Vi måste vara självkritiska till det som kyrkan gjort men samtidigt vara tydliga med att det är kyrkan och dess företrädare som gjort detta, det är  inte budskapet, den kristna tron eller Gud själv som står för det svekfulla. Men det är svårt att hålla isär budskap och budbärare.

Predikan 26 april - Den gode herdens söndag

Vi måste vara självkritiska till det som kyrkan gjort men samtidigt vara tydliga med att det är kyrkan och dess företrädare som gjort detta, det är  inte budskapet, den kristna tron eller Gud själv som står för det svekfulla. Men det är svårt att hålla isär budskap och budbärare.

2 söndagen i påskriften. 3 årg Johannes 20:24-31​. Psalmer 198, 313,154,517,743

Predikan 19 april​​ - Påskens vittnen

2 söndagen i påskriften. 3 årg Johannes 20:24-31​. Psalmer 198, 313,154,517,743

Vi är inte ensamma i detta. Vi är många som tillsammans kan göra skillnad. Och löftet från berget i Galiléen finns där. ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”    

Predikan 12 april - Påskdagen

Vi är inte ensamma i detta. Vi är många som tillsammans kan göra skillnad. Och löftet från berget i Galiléen finns där. ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”    

I djupet av oss själva är vi alltid ensamma. Vi kan känna oss som den mest ensamme i världen. Vårt existentiella livsvillkor är att vara ensam, med tankar, med upplevelser, med intryck och tolkningar. Ingen annan har upplevt det här som jag.

Predikan 10 april - Långfredag

I djupet av oss själva är vi alltid ensamma. Vi kan känna oss som den mest ensamme i världen. Vårt existentiella livsvillkor är att vara ensam, med tankar, med upplevelser, med intryck och tolkningar. Ingen annan har upplevt det här som jag.

Om man vill kan man bildlikt jämföra detta med fångenskap i främmande land, ökenvandring på väg mot ett infriande av ett hopp vi ännu inte sett. Vi får likt Hebréerna gå i tro.

Predikan 9 april - Skärtorsdag

Om man vill kan man bildlikt jämföra detta med fångenskap i främmande land, ökenvandring på väg mot ett infriande av ett hopp vi ännu inte sett. Vi får likt Hebréerna gå i tro.

Vi som känner berättelsen kan slutet på den. Kanske är det just det som gör det möjligt för oss att stå ut mitt i den, innan finalen kommer, en final som egentligen är en början på något nytt...

Predikan från Palmsöndagen 5 april - Vägen till korset.

Vi som känner berättelsen kan slutet på den. Kanske är det just det som gör det möjligt för oss att stå ut mitt i den, innan finalen kommer, en final som egentligen är en början på något nytt...

Ibland glömmer vi bort det och har mycket lättare för att döma än att förlåta. Lättare för att prata illa om varandra än att tala väl och uppmuntra. Lättare för att kritisera än att ge glada berömmande tillrop.

Predikan från 29 mars - Försonaren

Ibland glömmer vi bort det och har mycket lättare för att döma än att förlåta. Lättare för att prata illa om varandra än att tala väl och uppmuntra. Lättare för att kritisera än att ge glada berömmande tillrop.

"Jag har ett uppdrag åt dig. Du ska utföra en tjänst åt Gud."
Av berättelsen förstår vi att det är en omtumlande framtidsbild som ängeln målar och att Maria är beredd att gå in i detta tjänande som skulle förändra hennes liv. Hon blir en symbolperson för hur vi människor kan ställa oss i Guds tjänst.

Predikan från 22 mars - Guds mäktiga verk. Var inte rädd.

"Jag har ett uppdrag åt dig. Du ska utföra en tjänst åt Gud." Av berättelsen förstår vi att det är en omtumlande framtidsbild som ängeln målar och att Maria är beredd att gå in i detta tjänande som skulle förändra hennes liv. Hon blir en symbolperson för hur vi människor kan ställa oss i Guds tjänst.

I vår gemensamma sårbarhet ser vi att vi måste hålla ihop. Det finns inget annat sätt att hämta styrka på  annat än att tillsammans stå emot det onda som hotar.

Predikan från 15 mars - Kampen mot ondskan

I vår gemensamma sårbarhet ser vi att vi måste hålla ihop. Det finns inget annat sätt att hämta styrka på  annat än att tillsammans stå emot det onda som hotar.