Predikningar

I hoppets tecken behöver vi tänkvärda och uppmuntrande ord. Läs de senaste predikningarna här från Pether, präst i New York.

Predikan: 30 maj 2021

Treenigheten är inte så enkel att förklara. Men…ett barn sa en gång till mig när jag försökte... Det är som ett Kinderägg tre önskningar i en, en överraskning, något man kan leka med och choklad.

Predikan: 23 maj

Förvirringen gjorde att de inte förstod varandra. Skälet till att Gud handlade på detta sätt sägs vara att människorna blivit ”för kloka”. Ingenting skulle nu vara omöjligt för dom. För oss som lever i vår tid kan vi tycka att det var ett onödigt drag av gammaltestamentets Gud.

Predikan: 16 maj

Dagens texter vill ge uppmuntran i väntans tider och uppmaningar om att stå ut. Episteltexten målar upp en tid av besvärligheter. Men efter svårighet kommer härlighet, efter regn kommer sol.

Predikan: 9 maj 2021

Vi har fått lära oss att bön också kan vara ett riktat tack för något man är glad över. Det kan vara för det som verkar självklart som mat på bordet, hälsa och ett gott liv. Det är nämligen inte självklart för stora delar av världens befolkning. Därför är ett tack på sin plats för oss som är priviligierade.

Predikan: 2 maj 2021

Så viktigt är budskapet om att Gud är kärlek och att det är den kärleken vi lever av och uppmanas att dela med oss av. Guds ande, den delen av gudomen som blåser liv i skapelsen, finns i oss och gör det möjligt för oss att leva som de älskade gudabarn vi är

Predikan: 25 april 2021

Som människor har vi en möjlighet att både se framåt, det vi kallar hopp och drömmar och att se bakåt, på det som varit vårt liv. Det finns anledning att lära sig av misstag men också att det där med oro inför framtiden, som ännu inte kommit, kan vi lägga åt sidan för oron i sig förändrar inget, den gör bara saker värre.

Predikan: 18 april 2021

I vår tid framhålls det unika och speciella. Att vara egen. Originell. Att var och en av oss kan göra våra egna val, att det är viktigt att hävda det individuella före det kollektiva. Samtidigt är vi flockdjur, som följer modeskaparnas och influencers trender och råd och som luras att tro att det är vår egen vilja som styr våra val.

Predikan: 11 april 2021

Jag hittade nyligen en skrivbok på vinden i en av mina ”minneslådor”. Boken är från andra klass och där vi uppmanades att berätta sommarlovsminnen. Jag berättade om min sommar på landet bland, höns, grisar, hundar, bad i sjön, brunbrända ben och mängder av aktiviteter. Men det jag minns bäst, och kanske gillade mest, var när mormor och jag rodde ut på sjön.

Predikan: 21 mars

Därför kan orden till Maria vara ord till oss. ”Var inte rädd” – Gud, universums skapare är med dig och vill med kärlek genom Jesus ge dig hopp.

Predikan: 14 mars 2021

”Livets bröd” är en metafor för det som upplevs som väsentligt i livet. Det basala, det som är nödvändigt för att överleva.

Predikan: 7 mars 2021

I svåra tider, som den vi upplevt det sista året, visar det sig att vi är mer benägna att vara varandra till hjälp. Vi sluter oss samman som människor och har en större vilja att hjälpa varandra. Vikten av ”Godhet, rättfärdighet och sanning” blir tydligare in ”times of trouble”.

Predikan: 28 februari 2021

Ljuset skulle inte vara betydelsefullt om inte mörkret fanns. Det goda skulle inte ha något ont att spjärna emot. Liv inte uppfattas som positivt om inte död fanns. Längtan efter värme skulle inte finnas utan det kalla.

Predikan: 21 februari 2021

Ofta handlar frestelser och prövningar om att göra det som vi innerst inne vet är fel men ändå lockas till att prova. Samvetets röst kan avslöja detta.

Predikan: 14 februari 2021

Att vara så mot sin nästa som man själv vill bli bemött är ytterligare en beskrivning av hur man kan leva på kärlekens väg och i livet. Denna Gyllene regel, Det dubbla kärleksbudet och Lilla bibeln talar alla kärlekens språk.

Predikan: 7 februari 2021

Kyndelsmässodagen är alltså en tacksamhetsdag. Maria tackade för Guds gåva Jesus. Vi tackar för barnen och för våra egna liv. Inget liv är möjligt utan ljus och ingen framtid är möjlig utan barnen.

Predikan: 31 januari 2020

Han besökte synagogor och platser där det fanns en chans att komma med evangeliet om Jesus och han förklarade att vi alla var lika inför Gud, Juden såväl som greken, kvinnan som mannen, slaven som den frie. Alla är ni ett i Kristus. Guds nåd är det enda vi kan förlita oss på och den ger oss kraften till tjänst i våra liv.

Predikan: 24 januari

Jag tänker att de här berättelserna vill ge oss en annan Gudsbild. De vill få oss att förstå att tro kan skapas hos oss genom att vi lyssnar till Jesus som vår förebild och tar efter hans handlingsmönster. Han mötte varje människa där hon befann sig, med den tro och de tvivel som de bar på.

Predikan: 17 januari

Vad är viktigt i livet? Vad gör livet värt att leva? Vad är ett lyckligt liv?

Predikan: Trettondedagen och 1:a söndagen efter Trettondedagen

På Jesu tid kom stjärntydare till Kanans land för att försöka förstå den nya stora stjärnans uppenbarelse och för att se om ryktet var sant, att en ny kung var född. Självklart styrde de stegen till maktens boningar, till Herodes palats, för var annars skulle den nya kungen födas….?

Predikan: Söndagen efter jul – Nyårsdagen – Söndagen efter Nyår

synen på barn förändrats. Det kan även vi som lever nu och kommit upp en bit i åren påminna oss om. Barn får vara mer i centrum i vår tid än när vi var små. Barn för vara med i sammanhang där de tidigare var utestängda.

Julandakt 2020

Rädsla och känslan av hot, är det som alltid tvingat makten och oss människor till onda handlingar och förödande beslut. Ändå är det just orden – VAR INTE RÄDDA – som präglar julbudskapet.

Predikan: 20 december

Kan man våga tro på det? Kan man våga vara hans tjänare/tjänarinna/lärjunge? Ja, om man vågar tro att man är välsignad och älskad av den Guden. Maria vågade. Däri är hon en förebild.

Predikan: 13 december

Att vara en ljusets bärare är inte alltid enkelt och vackert. Det var det inte för Lucia på 300-talet eller för Greta 2020, eller för någon av oss när vi försöker att leva som vi lär, som vi tror, som de vi vill vara. Det är inte alltid lätt att följa sitt hjärta, att göra det vi tror är rätt, men det är ett uppdrag som vi får öva oss i, igen och igen. Att vara ljusets barn och kärlekens människor. 

Predikan: 6 december

”Advent är mörker och kyla. På jorden är mörkt och kallt. Man drömmer om fred och om vänskap. Men bråkar och slåss överallt” (Sv Psalm 609:1)

Predikan: 29 november

Vi kan ana och se tecken, Det ljusnar. Vi ställer dörr´n på glänt. Det är advent, det är advent.

Predikan: 22 november

Själen behöver inte rysa i tomrummet eller vara i avsaknad av kontakt. Kärleken finns där. Innan, under och efter livet. Gud ser och älskar oss redan innan vi är medvetna om det. Innan och hela livet.

Predikan: 15 november

Den som väntar på nå´t gott väntar aldrig för länge. Det förstod jag aldrig som barn. Varför kunde tomten inte komma direkt på julaftonsmorgonen?.

Predikan: 8 november

Vad behöver vi göra för att bli frälsta, räddade? Ja egentligen ingenting, Vi är redan frälsta. Men det betyder inget för oss om vi inte tror det och lever som om vi vore det. Det finns fortfarande saker och situationer som vi behöver bli räddade ifrån.

Predikan Alla Själars dag 1 november

När vi den här dagen tänder våra ljus är det hoppets låga som brinner. Vi är många som minns dom som gått före. Och på detta sätt lever dom vidare i våra minnen.

Predikan 25 oktober

”Att leva tillsammans” i vår tid visar sig med all tydlighet handla om att vara beroende och påverkade av varandra och varandras sätt att leva. Inte bara i närmiljön utan över hela världen.

Predikan 18 oktober

Nelson Mandelas 27 år i fängelse hade inte varit möjligt att utstå om han inte haft sin tro och vetskapen om att många därute stöttade honom. Vännerna spelar också en avgörande roll i dagens evangelietext.

Predikan: 11 oktober

Mina tankar denna söndag går till alla de engagerade miljövänner som envetet påminner oss om att vi behöver värna vår miljö och till stora delar leva på ett mer miljövänligt sätt. Med vetenskapen i ryggen behöver vi lyssna till den samstämmiga sången som både hyllar skapelsens skönhet och sjunger klagosång över människosläktets profitering på naturresurserna.

Predikan 4 oktober

På sätt och vis är vi änglar allihop, för ordet ängel betyder i grunden Budbärare. Vi människor är budbärare, av och på gott och ont. –Så Vad vill vi vara budbärare av? Hur beter sig änglar egentligen? Hur beter sig en god människa?

Predikan 27 september

Det hoppfulla budskapet är att att döden inte har fått makten. Att Jesus skulle komma att bana väg till, och öppna för, ett hopp om ett evigt liv. Inte ett liv som vi lever idag, här och nu,utan i en annan tillvaro.

Predikan 20 september

Ska vi inte bekymra oss då? Ska vi bara leva på och tänka att det ordnar sig nog?

Predikan - 14 söndagen efter Trefaldighet

Kanske kan den pågående pandemin ha det goda med sig att den visar på mänsklighetens sårbarhet. Att vi behöver hålla ihop för att besegra det som hotar oss som mänsklighet. Att det inte räcker med att bara se till sig och sitt eget, vare sig som enskilda eller som nationer.

Predikan - 13 söndagen efter trefaldighet

Tro är mellan dig och Gud. Men tron måste få någon sorts utlevelse, den måste få bli konkret och det är när den resulterar i handlingar.

Predikan - 12 söndagen efter Trefaldighet

Det där med frihet är inte så enkelt. Jag tror att många av oss värderar frihet som en av de viktigaste egenskaperna för att leva ett gott liv. Ingen av oss vill känna sig instängd. Alla vill vi ha och behöver vi känna rörelsefrihet. Det som gör det lätt att andas, lätt att leva. Lätt att möta livets villkor av mot- och framgångar. Det går bra om vi vet att bortom hörnet väntar något bra.

Predikan - 11 söndagen efter trefaldighet

Trons växt handlar om att vi ska öva oss i ödmjukhet. Det som kändes solklart och bergfast när vi var unga kanske med ålderns rätt uppfattas mer komplext och vi kan skönja nyanser och alternativa uppfattningar. Jag tror att det verkligen är sant att vi blir med ödmjuka och lyssnande med åren. Men vi behöver påminna oss om det och öva oss i det.

Predikan - 10 söndagen efter trefaldighet

I vår tid handlar det kanske om den rikaste eller mest framgångsrike också. Eller flest vänner på Facebook eller flest likes  eller följare på Instagram. Många vill vara där och bli den som vinner. Vinner ja. Vad är det man vinner? Människors beundran? Uppmärksamhet? Lycka?

Predikan: 9 Söndagen efter Trefaldighet

Fröken hade en ask guldstjärnor i sin kateder. Hon brukade belöna eleverna med en guldstjärna när de visat framsteg. Nu var det så att asken med stjärnor var borta. Vem hade tagit den?, var frågan. Min bror, räckte lydigt upp handen och deklarerade att han hade tagit hem den. ”Jag fick ju aldrig några stjärnor” var hans motiv och skäl.

Predikan - 8 s Efter Tref

Tema: Andlig klarsyn

Predikan - Kristi förklarings dag

Livet är inte ”en dans på rosor” det vet vi alla. Ingen enda av oss kommer ifrån dalarna. Vi drabbas av motgångar, vi drabbas av sorger och till sist ska vi alla dö, så är det. Men vi behöver bli påminda om att det är så, särskilt när det är som motigast. Kanske just i dessa tider.  Det vänder. Det finns hopp.

Predikan - 6e söndagen efter trefaldighet

3 årg. 1 Kungaboken 19:19-21, 1 Korinthierbrevet 9:19-26, Lukasevangeliet  9:51-62.

Predikan - Apostladagen

Sedan Jesu tid finns en möjlighet att tro på en Gud som bär allt. Att ha en tillit till någon som är större än jag själv. En kraft större  som förlåter felsteg och överträdelser i livet gång på gång.

Predikan - 4:e Söndagen efter Trefaldighet

Vi behöver dra lärdom av våra och andras misstag och så långt som det är möjligt undvika att upprepa dom. Det är en grundhållning också när samhället ska skipa rättvisa och straffa orättfärdiga handlingar.

Predikan - 3:e Söndagen efter Trefaldighet

Lukas 15:11-32 brukar kallas liknelsen om den förlorade sonen och tillhör en av de mer kända berättelserna från evangelierna. Jag skulle vilja kalla den berättelsen om de två förlorade sönerna.

Predikan: Söndagen efter Midsommardagen​​

Johannes såg gärna att hans lärjungar blev lärjungar till Jesus. Han hade inget behov av att själv vara i centrum när hans mission var completed.

Predikan: Midsommardagen

Genom hela bibeln går sedan berättelsen vidare. Från det att Gud skapar allt, ser att det är gott, skapar människan och ger henne uppgiften att råda över och vårda naturen.

Predikan - 1 söndagen efter Trefaldighet.

Till dig som fortfarande väntar på att ta steget att låta döpa dig; ställ dig frågan som den Etiopiske hövitsmannen; vad hindrar att jag låter döpa mig?

Predikan - Heliga trefaldighets dag

Det kanske är det svåraste och viktigaste. Att våga tro att du och jag, var och en, är viktiga när det gäller att fullborda det uppdrag, den mission,  som Jesus sänder ut oss i. Nämligen att vara den av Gud älskade och skapade människa som du och jag är.

Predikan - Pingstdagen 31 maj

Jag har ibland undrat lite hur det är att vara utan Gud, om man nu kan tänka att någon kan vara utan Gud. Finns det något utanför Gud?

Predikan - Söndagen före Pingstdagen

Vi lever våra liv på ett annat sätt. I ett mellanrum. Kanske har vi blivit mindre splittrade under den här tiden. Mera hela och närvarande. Och alla vill vi väl leva som ”hela människor”?

Predikan - Bönsöndagen

17 maj 2020. Matteusevangeliet 6:5-8

Predikan 10 maj - Att växa i tro.

Den tro, som några av oss fick som unga, är inte samma tro som vi idag omfattar som vuxna. Livet har lärt oss det. Våra erfarenheter har format också vår tro. Tron är inte statisk utan växande,  levande och därmed föränderlig.

Predikan 3 maj - Vägen till livet.

Jesus  tänker inte att vi ska ändra allt som vi har, han vill bara ge oss redskap att se det viktiga. Vi behöver inte bli några andra människor. Vi duger som vi är med våra brister och förtjänster, men vi kan bli lite bättre på att se dom, både det som är bra och låta våra begåvningar komma till användning och slipa lite på det som är våra brister.

Predikan 26 april - Den gode herdens söndag

Vi måste vara självkritiska till det som kyrkan gjort men samtidigt vara tydliga med att det är kyrkan och dess företrädare som gjort detta, det är  inte budskapet, den kristna tron eller Gud själv som står för det svekfulla. Men det är svårt att hålla isär budskap och budbärare.

Predikan 19 april​​ - Påskens vittnen

2 söndagen i påskriften. 3 årg Johannes 20:24-31​. Psalmer 198, 313,154,517,743

Predikan 12 april - Påskdagen

Vi är inte ensamma i detta. Vi är många som tillsammans kan göra skillnad. Och löftet från berget i Galiléen finns där. ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”    

Predikan 10 april - Långfredag

I djupet av oss själva är vi alltid ensamma. Vi kan känna oss som den mest ensamme i världen. Vårt existentiella livsvillkor är att vara ensam, med tankar, med upplevelser, med intryck och tolkningar. Ingen annan har upplevt det här som jag.

Predikan 9 april - Skärtorsdag

Om man vill kan man bildlikt jämföra detta med fångenskap i främmande land, ökenvandring på väg mot ett infriande av ett hopp vi ännu inte sett. Vi får likt Hebréerna gå i tro.

Predikan från Palmsöndagen 5 april - Vägen till korset.

Vi som känner berättelsen kan slutet på den. Kanske är det just det som gör det möjligt för oss att stå ut mitt i den, innan finalen kommer, en final som egentligen är en början på något nytt...

Predikan från 29 mars - Försonaren

Ibland glömmer vi bort det och har mycket lättare för att döma än att förlåta. Lättare för att prata illa om varandra än att tala väl och uppmuntra. Lättare för att kritisera än att ge glada berömmande tillrop.

Predikan från 22 mars - Guds mäktiga verk. Var inte rädd.

"Jag har ett uppdrag åt dig. Du ska utföra en tjänst åt Gud." Av berättelsen förstår vi att det är en omtumlande framtidsbild som ängeln målar och att Maria är beredd att gå in i detta tjänande som skulle förändra hennes liv. Hon blir en symbolperson för hur vi människor kan ställa oss i Guds tjänst.

Predikan från 15 mars - Kampen mot ondskan

I vår gemensamma sårbarhet ser vi att vi måste hålla ihop. Det finns inget annat sätt att hämta styrka på  annat än att tillsammans stå emot det onda som hotar.