Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konfirmation

Varför händer onda saker i världen? Kan jag alltid vara mig själv? Vad ska jag bli i framtiden? Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer cirka 30 000 unga att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om tro, livet och det du tycker är viktigt. Bli konfirmand 2019-2020.

KONFIRMANDTRÄFFARNA

Konfirmationstiden är fylld av fantastiska upplevelser när du tillsammans med andra funderar, diskuterar och samtalar kring livets frågor, Gud, människan och världen. En tid att vara nyfiken, våga fråga och uttrycka tro och tvivel.

Vi ställer krav på ditt engagemang och din närvaro, då tiden bygger på gemenskap och delaktighet; vi gör och upplever saker tillsammans.

På konfirmandträffar eller läger pratar konfirmanderna om olika frågor i små eller stora grupper. Det kan handla om allt mellan himmel och jord. Ofta hittar gruppen på olika aktiviteter och provar nya saker tillsammans. Du får också vara med och fira gudstjänst och andakt.

Inte som du tror.

DATUM

Uppstart: september 2019
Konfirmation: maj 2020
Sista anmälningsdatum: 1 augusti 2019

DOP OCH KONFIRMATION

Konfirmationen är en bekräftelse på dopet. Även om du inte är döpt sen tidigare är du välkomnen till församlingens konfirmandgrupper. Du döps då under din konfirmationstid.

Frågor?

Kontakta Joachim Franzén, präst

Email: joachim.franzen@svenskakyrkan.se

Tel. 917 582 5387