Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Familjemässa med julavslutning för barnen.

Söndag 8 december kl. 11.00 firas det familjemässa med efterföljande terminsavslutning för barnen.

Alla små och stora är välkomna att mötas till gudstjänst. Familjegudstjänsten ger rum för gemenskap mellan alla åldrar. Små och stora, barn och vuxna. Det är en kortare gudstjänst anpassad för alla åldrar.

Gudstjänsten bjuder in till julens äventyr och därefter blir det dans kring gran, lek och juligt fika.

Välkomna!