Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avtackningsgudstjänst

Söndag 13 oktober kl. 11.00 kommer Joachim Franzén, komminister, att avtackas.

Joachim predikar i gudstjänsten och på kyrkkaffet finns möjligheten att tacka honom för hans 5 ½ år som präst i församlingen. Ät en matbit och fira gudstjänst tillsammans med honom.

Barnkören och kyrkokören sjunger i gudstjänsten.