Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i New York Besöks- och postadress: 5 East 48th Street, - New York, NY-10017, US Telefon: +1(212)8328443 E-post till Svenska kyrkan i New York

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ditt medlemskap betyder mycket för många.

Medlemskapet utgör själva grunden för kyrkans mötesplatser och möjliggör att det kan finnas en kyrka och församling i New York.

Tack vare dig kan Svenska kyrkan finnas i New York.
Det är du en del av!

Gudstjänster: Söndags- och onsdagsgudstjänster, familjegudstjänster, vigslar, dop, och minnesstunder. Andrum för sinnesro, middagsbön, varje vardag i kapellet.

Möten & gemenskap: Körverksamhet för barn och vuxna, barngrupper, konserter och musikkvällar, caféverksamhet som är öppen alla dagar. Mötesplats för unga, au pairer och studenter, konfirmandgrupper, program och samtalsgrupper för vuxna.

Svensk kultur & traditioner: Firandet av svenska högtider, t ex Valborg, Nationaldagen, Julbasar och Lucia. Svenskundervisning för vuxna, kulturkvällar, bokklubb och bibelstudiegrupper. 

Social omvårdnad: Enskilda samtal, hem- och sjukbesök, båtbesök, kris- och katastrofberedskap i samarbete med generalkonsulatet och ambassaden.


Genom att bli medlem lokalt i Svenska kyrkan i New York visar du att kyrkans arbete är viktigt. Som tack får du:

- Månadsblad med nyheter och information om vad som sker i församlingen.
- Rabatt på biljetter till olika arrangemang, t.ex. det populära luciafirandet.
- 10 % rabatt i kyrkans café och på sortiment av svenska varor.
- Rabatt på hyra och tillgång till kyrkans fina lokaler med bästa läge.
- Tillgång till församlingens barngrupper.
- Möjlighet att påverka församlingens mötesplatser.
- Möjlighet att låna hem svenska vuxenböcker, barnböcker och barnfilmer.

Vad kostar medlemskapet?

Tvärtemot vad många svenskar är vana vid bedriver Svenska kyrkan i New York sin verksamhet utan statligt stöd eller finansiella donationer från Sverige.
Kyrkan erhåller visst stöd från Svenska kyrkan i Sverige genom att de betalar lönerna för delar av personalen.

Medlemsavgiften kostar $150 för familj och $100 för enskild medlem. Det är giltigt ett år från datumet du betalar.

Hur blir jag medlem?

Genom att betala in medlemsavgiften via något av följande betalningssätt:

Onlinebetalning
För att betala online klickar du på denna länk.

Check
Skicka en check utställd till:
Swedish Seamen's Church Inc. 
5 East 48th Street
New York, NY 10017

Om check sänds till kyrkan - lämna namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt namn och födelsedatum på de som ingår i familjen.

Kontant- eller kortbetalning
Välkommen till kyrkans café för att betala ditt medlemskap. Vi accepterar alla kort.

Vi behöver bli fler som stödjer verksamheten ekonomiskt

Vi som bor i New York-området behöver hjälpas åt för att kunna ha en bra svensk kyrka med innehållsrik verksamhet. Bli medlem! Avgiften är låg och du har möjlighet att göra skatteavdrag för ekonomiska bidrag som du ger till kyrkan.

Hur kan jag stödja kyrkan på andra sätt?

- Bli volontär i kyrkans café.
- Baka hemma eller i kyrkans kök.
- Hjälpa till med julbasaren.
- Ge en gåva eller donera regelbundet, detta kan du göra skatteavdrag för.
- Berätta om kyrkan för andra du möter.
- Fika i caféet.
- Delta i församlingslivet och fira gudstjänst.
- Låt kyrkan vara förmånstagare i ditt testamente.

Visste du att?

... 15 000 besökare kommer till Svenska kyrkan i New York årligen.
... 80 brudpar vigs i kyrkan varje år.
... 70 barn är med i kyrkans fem olika barngrupper och barnkören.
... församlingen har en kyrkokör med 25 medlemmar.
... Gustaf Fransson som arbetade som door man på Upper East Side större delen av sitt liv, donerade två miljoner dollar till församlingen vid sin bortgång.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med personalen i kyrkan via e-postadress newyork@swedishchurch.net eller telefon +1 (212) 832-8443.

Tack!

Här kan du fylla i om du vill ha hjälp med att bli medlem eller om du vill veta mer. Uppgifter du lämnar nedan behandlas med sekretess av personal i kyrkan.

Jag är också intresserad av: