Foto: Pixabay

Båtbesök

En av Svenska kyrkans i utlandets viktigaste uppgifter är att finnas där för svenska sjömän. Vi är glada över att ha blivit välkomnade ombord på otaliga skepp som kommit hit till New York och New Jersey genom åren.

Om ni är på väg mot någon av hamnarna i New York/New Jersey området - skicka gärna ett mail till newyork@swedishchurch.net och berätta att ni kommer och om det är någon särskilt vi kan hjälpa er med.

Vi skjutsar gärna sjömän till Manhattan, till kyrkan eller till något av shoppingcentren i närheten av hamnen när vi har varit på besök. Vår vilja är att kunna besöka alla båtar med svenskar ombord.