Vinkanna med rikt ciselerad dekor

(Inv nr NF2005-00011)

Det är troligt att kannan är ett av de föremål som stals från kyrkan 14 januari 1848. I förteckningen över de föremål som stals finns en kannan beskriven som stämmer väl in på denna kanna; ”1 dito (stor) åttkantig kanna med cicelerat arbete, föreställande Frälsaren och Apostlarna, samt med inskription 1 Cor.2. i vigt 92 lod.”
På kvällen den 14 januari 1848 hade Nils Öberg ”Kjax-Nits”, Herman Engman ”Lusi-Herman”, Lars Henrik Sandbäck sönder ett fönster till kyrkan och tog sig in. Med hjälp av två järnstörar de hämtat i bårhuset lyfte de av dörren till sakristian och sedan bröt de upp en kista där pengar förvarades. De tog kyrksilver till ett värde av 1034 Rdr, en messingsstake och en liten ringklocka värde 1 Rdr, en flaska fylld med vin värde 6 Rdr samt penningar och sedlar till ett värde av 375 Rdr. Anders Holmqvist ”Holm Ant” väntade utanför och påskyndat dem då han tyckte det tog lång tid. De vände tillbaka mot Persön där de kommit från men släden välte och silvret hamnade i snön där man också grävde ner det. Tillbaka i Persön sänkte man ner säcken med pengar i en brunn och fortsatte sedan kvällen med att supa.
Nils Öberg, Herman Engman och Anders Holmqvist blev dömda till ”40 par spö” och fästningsarbete på livstid. Eftersom Lars Henrik Sandbäck hade erkänt fler stölder skulle han ställas till svars i annan domstol. Även han blev dömd till livstids arbete.
De skulle också betala det skadade silvrets reparationer, ersätta de saknade pengarna samt betala för det stulna vinet.
Den åttakantiga kannan är av silver, delvis förgylld och rikt smyckad med bibliska motiv föreställande Paradiset, Evas skapelse, Frestelsen, Utdrivandet ur paradiset, Moses och kopparormen, Nattvarden, Korsfästelsen och Kristihimelsfärd. Kring överkanten finns ett bibelspråk på latin (= Pröve då människan sig själv, och äte så av brödet och dricke av kalken. 1 Kor. 11:28). Stämpel C R (= Casper Rist). H 27,5 cm, h 14,7 cm. Tillverkad 1641 av "kyrkans silver", av guldsmeden Casper Rist, Piteå.
I kyrkorådet den 1 juli 1750 föreslogs att en ny kanna skulle beställas och göras av två äldre kannor, bland dem den "åttakantiga urmodiga". Man fann dock, att det var "rådligare att conservera" den åttakantiga kannan "och för dess vackra ristningar och stadighet ei låta vanära den såsom en antiquitet och rart arbete", utan istället låta förgylla den och laga "snyten" och locket, som var söndriga. Den 31 augusti 1750 fick "gullarbetaren *L Stabaeus i Stockholm" 60 dr smt för kannans förgyllning samt "på snuten nytt silverlock och munstycke" (räk).
* Lorens (Lars) Stabeus (Stavæus)(d 1778), guldsmed, mästare i Stockholm 1745-1778.
Uppgifterna är bl a hämtade ur Nederluleå kyrka av Barbro Flodin och Luleå sockens historia av Albert Nordberg.